Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2021

Символите на Община Златица изразяват самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите на Общината.

Символите са в йерархична последователност и взаимообвързаност:

  1. Знаме на Община Златица;
  2. Герб на Община Златица;
  3. Химн на Община Златица;
  4. Почетна книга на Община Златица;
  5. Звание "Почетен гражданин на Община Златица";
  6. Почетен знак на Община Златица;
  7. Грамота.