Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 21.04.2021

гр. ЗлатицаЗлатица

Кмет:
Стоян Николов Генов
Тел.:
E-mail: s.genov@zlatitsa.bg

с. Карлиевос. Карлиево

Кметски наместник:
Ненко Николов Миндилов
Тел.: 
E-mail: n.mindilov@zlatitsa.bg

с. Петричс. Петрич

Кметски наместник:
Мария Иванова Ангелова
Тел.:
E-mail: m.angelova@zlatitsa.bg

с. Църквищес. Църквище

Кметски наместник
Тотка Стоименова Стойкова
Тел. :
e-mail: t.stoikova@zlatitsa.bg