Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2021

Предстои Годишния отчет за изпълнението на бюджет 2020 г. на Община Златица да бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет Златица.

Отчет 2021
Дата на публикуване: 21.03.2022

Отчет 2020
Дата на публикуване: 26.08.2021