Центрове за подкрепа на личностното развитие

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Адрес: ул. „Полковник Мадрикин“ №11, гр. Златица

Тел.: 0728/98 202

 

 

 

Зареждане ...