Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021
  • Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по служебно правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Закона за държавния служител и  задължително се предхожда от конкурс.
  • Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Кодекса на труда.