Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща целия обем недвижима общинска собственост, включително публичната и частна общинска собственост.

Линк: Стратегия за управление на общинската собственост в община Златица 2019 – 2023 година в секция Стратегии.

Линк: Общински стратегически документи.