Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021

Община Златица публикува тук актуалната информация, касаеща гражданите и бизнеса, важните съобщения до обществеността и календарът с организираните от нас събития през годината.