Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Община Златица има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за град Златица и кадастрална карта за неурбнанизираната територия на останалите населени места.

Подробни данни могат да се намерят в Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър.