Проекти на нормативни актове на Общински съвет - Златица.

Тук се публикуват проекти на нормативни актове, изготвени от Общински съвет - Златица, които се разглеждат и гласуват от ОбС.

Проектите изготвяни от общинска администрация - Златица можете да намерите в раздел Проекти на нормативни актове на общинска администрация.

Зареждане ...