Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JAS4
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JAS5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.02.2023

КПКОНПИ

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистър ЗПКОНПИ

Община Златица поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, чл. 169, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към регистрите по ЗПКОНПИ

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.

Декларации

Образец на Декларация за несъвместимост по чл, 35 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2023г - 3 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2023г - 2 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2022г. - 5 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022г - 6 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 9 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 7 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 11 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 48 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 1 брой

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 42 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)