Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

КПКОНПИ

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистър ЗПКОНПИ

Община Златица поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, чл. 169, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към регистрите по ЗПКОНПИ

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.

Декларации

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 6 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 5 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 11 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 48 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 1 брой

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 42 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)