Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Жилищно настаняване в общински жилища се извършва в съответствие с Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Към настоящият момент няма настанени в общински жилища.