Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

В тази секция са публикивани Общинските стратегически документи - стратегии, програми и стратегически планове на общинска администрация Златица.

За наредбите и нормативните актове, приемани от Общински съвет Златица, посетете секцията Нормативни актове на ОбС

За вътрешните правила на Общинаска администрация - Златица, посетете секцията Вътрешни правила.