Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Любомир_ЦветковИнж. Любомир Стоянов Цветков

Председател на Общински съвет - Златица

Политиеска партия БСП