Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Любомир_ЦветковИнж. Любомир Стоянов Цветков

Председател на Общински съвет - Златица

Политиеска партия БСП