Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Клуб на пенсионера „Златина“

Адрес: пл. „Македония“ №1, гр. Златица

Общинска организация на СИБ – Златица Клуб „Здравец“

Домашен социален патронаж – гр. Златица