Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

През 2021 г. няма констатации за незаконно строителство.