Заповеди за отчуждаване на имоти

Заповедите за отчуждаване на имоти се публикуват в раздел "Актуално", под-раздел "Заповеди", с наименование "Заповед за отчуждаване на имот № XXX от дд.мм.гггг". 

През 2021 г., няма издадени заповеди за отчуждаване на имоти.

 

 

 

 

 

Зареждане ...