Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Пълен списък на публичните регистри на община Златица се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.