Протоколи и решения на Ощински съвет

Дата на публикуване: 01.04.2021
Последна актуализация: 31.05.2021

Всички заседания на Общински съвет - Златица са открити и могат да присъстват всички желаещи.