Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Общински съвет - Златица има 13 члена от 4 политиески сили.

Политиеска партия БСП - 5 представители

Инж. Любомир Стоянов Цветков - Председател на Общински съвет - Златица

Емилия  Йорданова Самарджиева - Общински съветник

Мария Цветанова Нейкова - Общински съветник

Инж. д-р Стоянка Иванова Балова - Общински съветник

Стоянка Спасова Петрова - Общински съветник

Политическа партия ГЕРБ - 3 представители

Динчо Тодоров Рашев - Общински съветник

Младен Тодоров Медаров - Общински съветник

Цветана Николаева Радева - Общински съветник

Местна коалиция "Глас народен" - 3 представители

Димитър Атанасов Димитров - Общински съветник

Елена Христова Герасимова - Общински съветник

Николай Панчов Лилов - Общински съветник

Политическа партия АБВ - 2 представители

инж. Магдалена Величкова Иванова - Общински съветник

Цвятко Стоянов Караиванов - Общински съветник