Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Облагородяване на зелени площи и централна част на с.Карлиево

Дата на публикуване: 19.05.2021
Последна актуализация: 19.05.2021
  • източник на финансиране – ПМС №360/ХІІ.2020г.;
  • стойност – 209184,60лв.;
  • период на изпълнение – 31.12.2021г.;
  • очаквани резултати – обновяване на парковото пространство, с цел постигане на визуална и стилистична хармония, безопасна експлоатация и прекрасен кът за релакс и отмора на жителите на селото;
  • статус – в процес на изпълнение.