Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Грижа в дома" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Дата на публикуване: 06.04.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

Община Златица вече има сключен договор за изпълнение на проект "Грижа в дома" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Това е първият от четирите социални проекта, които общината спечели в рамките на един месец. Проектът е насочен към осигуряване на качествени грижи в дома на 33 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в община Златица. Те ще могат да ползват почасово интегрирани здравно-социални услуги в семейна среда, съобразно индивидуалните им потребности.

Услугите ще включват помощ в бита, грижа за индивидуалната хигиена на потребителите, доставката на храна и продукти от първа необходимост, текущо наблюдение на основни показатели за здравния статус от медицинско лице. На лицата от целевата група ще бъде осигурена и възможност за психологическо подпомагане в зависимост от индивидуалните им нужди. Ще бъдат реализирани и дейности за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За служителите, които предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще бъде осигурено обучение-встъпително, преди началото на дейностите и надграждащо след шест месеца.

Проектът ще се реализира във всички населени места на Общината и в резултат от него 33 лица в неравностойно положение ще бъдат с подобрени условия на живот. Срока за изпълнение на проекта е 13 месеца.