Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GU7
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2223

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2023

Община Златица публикува тук актуалната информация, касаеща гражданите и бизнеса, важните съобщения до обществеността и календарът с организираните от нас събития през годината.