Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2021

Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Златица" става с решение на Общински съвет - Златица. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Златица“ правят:

  1. Кметът на Община Златица;
  2. Председателят на Общински съвет – Златица;
  3. Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските съветници или общински съветник;
  4. Сдружения.

За почетни граждани на Община Златица могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани:

  1. за значителни постижения, които са съществен принос за развитието на Общината и Република България;
  2. носители на високи държавни и международни отличия;
  3. за проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;
  4. дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината;
  5. при други заслуги от обществена значимост.