Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2021

Символите на Община Златица изразяват самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите на Общината.

Вида, съдържанието, начина на използване и реда на връчване на символите на Община Златица в тържествени случаи и по специални поводи се урежда в Наредба за символиката на община Златица.