Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Град Златица

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Общинският център град Златица се намира в средата на Златишкото поле, почти в полите на Стара планина, недалеч от Златишки проход и на 79 км. източно от София. Най-старото споменаване на селището с днешното му име се среща при описанието на похода на полско-унгарския крал Владислав ІІІ срещу турците през 1443 г. от византийския историк Дука. Затова може да се предполага, че селището е съществувало и преди падането на българската държава под османско иго. До Освобождението Златица е бил почти турски град, център на Златишката кааза.

След Освобождението от града се изселва турското население и на негово място идват заселници от близки и далечни краища. С възприетото през 1880 год. ново административно деление Софийската губерния става Софийско окръжие, а Златишкото окръжие-Златишка околия. През 1888 год. след буен митинг в Златица срещу Стамболовия режим, околийското управление е преместено в Пирдоп.