Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 21.04.2021

гр. ЗлатицаЗлатица

Кмет:
Стоян Николов Генов
Тел.:
E-mail: s.genov@zlatitsa.bg

с. Карлиевос. Карлиево

Кметски наместник:
Ненко Николов Миндилов
Тел.: 
E-mail: n.mindilov@zlatitsa.bg

с. Петричс. Петрич

Кметски наместник:
Мария Иванова Ангелова
Тел.:
E-mail: m.angelova@zlatitsa.bg

с. Църквищес. Църквище

Кметски наместник
Тотка Стоименова Стойкова
Тел. :
e-mail: t.stoikova@zlatitsa.bg