Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.04.2021

Движение на населението (1934 – 2011)

Таблица според данни на Национален статистически институт.

Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Население 5427 5914 6474 7146 7430 837 6706 6689 5837

Актуални таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица

Главна дирекция ГРАО публикува и поддържа актуална информация за регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица. Тези актуални таблици може да достъпте на интернет страницата на Главна дирекция ГРАО.

Линк: Актуални таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица