Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2021

Транспортна инфраструктура

Транспортът на територията на общината е главно автомобилен. Налична е и железопътна гара.

През територията на общината, от запад на изток, на протежение от 4,7 km преминава участък от трасето на жп линията София – Карлово – Бургас от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 44,1 km:

  • участък от 3,6 km от Републикански път I-6 (от km 200,9 до km 204,5);
  • участък от 27,3 km от Републикански път II-37 (от km 36,8 до km 64,1);
  • последният участък от 2,8 km от Републикански път III-6004 (от km 30,1 до km 32,9);
  • участък от 10,4 km от Републикански път III-6006 (от km 4,4 до km 14,8).

ВИК

Водопроводната и канализационната мрежа на град Златица е в процес на ремонт и реконструкция, като общината ежегодно отделя част от общинският бюджет за подмяна и ремонт на проблемни участъци от мрежата. Активно се влагат инвестиции и от частните предприятия в района, които подпомагат общината чрез дарения.

Комуникационни мрежи

Всички населени места в общината имат достъп до стационарни телефонни мрежи. Мобилните мрежи на всички национални мобилни оператори имат пълно покритие на цялата територия на населените места. 

Интернет

Община Златица има силно развита мрежа за доставка на интернет услуги. Селищата в общината имат достъп както до интернет услуги от националните мобилни оператори, така и локални такива. Голяма част от територията на общината се обслужва от мрежа с оптичен интернет. В централна градска част на град Златица и сградите на общинска администрация и НЧ „Христо Смирненски – 1889 г.“ има предоставен безплатен, безжичен интернет по програма от европейските фондове WiFi4EU.   

Пощи

Община Златица има пощенска станция на територията на град Златица, обслужваща населените места в общината. Пощеснки кодове на селища:

Град Златица - ПК 2080

Село Карлиево -  ПК 2088

Село Петрич - ПК 2085

Село Църквище - ПК 2080

Газопреносна мрежа

Тече процес по реализиране на проект за обект „Преносен газопровод от Панагюрище до Пирдоп„.