Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

Община Златива се намира в източната част на Софийска област. Общината е 15-а по големина сред 22-те общини на областта с площ от 163,306 km2, което съставлява 2,31% от територията на областта. Териториите на Община Златица се състои от две обособени и разделени помежду си части. Първата основна част на община Златица съдържа землищата на град Златица и селата Карлиево и Църквище, а втората – землището на село Петрич.

Границите на основната част са:

  • на запад – община Чавдар и община Челопеч;
  • на север – община Етрополе;
  • на североизток – община Тетевен, Област Ловеч;
  • на изток – община Пирдоп;
  • на юг – община Панагюрище, Област Пазарджик;

Границите на втората част са:

  • на запад и север – община Мирково;
  • на изток – община Чавдар;
  • на юг – община Панагюрище, Област Пазарджик.