Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

Община Златива се намира в източната част на Софийска област. Общината е 15-а по големина сред 22-те общини на областта с площ от 163,306 km2, което съставлява 2,31% от територията на областта. Териториите на Община Златица се състои от две обособени и разделени помежду си части. Първата основна част на община Златица съдържа землищата на град Златица и селата Карлиево и Църквище, а втората – землището на село Петрич.