Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16F6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2024

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда) от 20.05.2024 г. до 21.06.2024 г.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г. се открива нов приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Кей Би Си Банк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614, e-mail: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104, e-mail: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 • Поликсения Радулова и Петър Станев – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
 • Елена Генова, Отдел Развитие на бизнеса и управление на продажбите - Малки предприятия, Дирекция Малки предприятия, 
  тел.: (02) 8174 457, e-mail: elena.genova@kbcbank.bg

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г. се открива нов приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Кей Би Си Банк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614, e-mail: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104, e-mail: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 • Поликсения Радулова и Петър Станев – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
 • Елена Генова, Отдел Развитие на бизнеса и управление на продажбите - Малки предприятия, Дирекция Малки предприятия, 
  тел.: (02) 8174 457, e-mail: elena.genova@kbcbank.bg

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

КОНСУЛТАЦИИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

На 15 ноември 2022 г. всеки, който проявява интерес към кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица, може да се консултира със специалисти от „Смарт А Груп“ ЕООД в община Златица, както следва:

15.11.2022 (Вторник) от 15:00 до 16:00 ч. - Посетителски център „Юрий Гагарин“ адрес: гр. Златица, ул. „Събко Милков“ №33

Консултациите са безплатни.

Кандидатите, които имат нужда от допълнителни консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Кей Би Си Банк България“ ЕАД (с предишно търговско наименование - „Райфайзенбанк България“ ЕАД) по телефон и електронна поща както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614, ел. поща: d.chalamova@srednogorie.eu
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104, ел. поща: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 •  Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 04.10.2022 г. до 21.10.2022 г.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 04.10.2022 г. до 21.10.2022 г. се открива нов приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 04.10.2022 г. до 21.10.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com 
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 • Поликсения Радулова и Петър Станев – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците  на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Относно: Втори приемен период за месец Септември 2022 г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г. се открива втори приемен период за месец Септември 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 • Поликсения Радулова и Петър Станев – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 01.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

Относно: Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 01.09.2022 г. до 16.09.2022 г. се открива нов приемен период за 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 01.09.2022 г. до 16.09.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 01.08.2022 г. до 26.08.2022 г.

Относно: Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 01.08.2022 г. до 26.08.2022 г. се открива нов приемен период за 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 01.08.2022 г. до 26.08.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Кей Би Си Банк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите  документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица, както и на Интернет сайта на Фонда, както следва: https://srednogoriefund.eu/

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 01.07.2022 г. до 22.07.2022 г.

Относно: Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 01.07.2022 г. до 22.07.2022 г. се открива нов приемен период за 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 01.07.2022 г. до 22.07.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите  документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 02.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

Относно: Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 02.06.2022 г. до 24.06.2022 г. се открива нов приемен период за 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 02.06.2022 г. до 24.06.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите  документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период.

Обявление втори прием на проекти Фонд ММСБ Челопеч Чавдар Златица 2022

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Община Златица имат удоволствието да уведомят жителите на Община Златица, че от 14.04.2022 г. до 20.05.2022 г. се открива втори приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Каним всички заинтересовани жители на Община Златица (гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич) да се запознаят с насоките за кандидатстване, променените критерии и необходимите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 14.04.2022 г. до 20.05.2022 г.

Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.
Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страницата на Община Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.

Начално обявление 2021

Във връзка с бъдещия прием на проекти с подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица и учредено Сдружение от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, Община Златица публикува утвърдени критерии и насоки за кандидатстване по процедура и подбор на проекти, финансирани от сдружението.

Датата за прием на заявленията за участие ще бъде обявена допълнително

Първи приемен период за 2021 г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, в качеството си на учредители, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини – Челопеч, Чавдар и Златица, че от 06.07.2021 г. до 07.09.2021 г. откриват първи приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица да се запознаят с насоките за кандидатстване и с останалите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за осъществяване на своите проекти в периода от 06.07.2021 г. до 07.09.2021 г.

Фондът ще разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места на територията на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

 • За „Смарт А Груп“ ЕООД:
  • Десислава Чалъмова –  тел: 0896 685 614 е-мейл: chalamova@srednogorie.eu
  • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: hubenova@gmail.com
 • За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:
  • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
   Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
   Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
  • Владислава Николовска – офис София 11/ НДК
   Адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК)
   Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116
  • Цветелина Алдева – Филипова – офис Пирдоп
   Адрес: 2070 Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ 59
   Телефони: (0728) 680 61, (0728) 680 60

Допълнително ще бъде публикуван график за индивидуални консултации на живо, които ще се провеждат във всяка от трите общини в рамките на приемния период.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани по долу:

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, Информационен център.

КОНСУЛТАЦИИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

Във връзка с ПЪРВИ ПРИЕМЕН ПЕРИОД ЗА 2021 Г. НА ПРОЕКТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

Насрочват се консултации по проектите, които ще се провеждат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, както следва:

 • 20.07.2021 (вторник): от 10.00 до 16.00 ч. – Посетителски център „Юрий Гагарин“ адрес: гр. Златица, ул. „Събко Милков“ 33.
 • 05.08.2021 (Четвъртък): от 10.00 до 16.00 ч. – Посетителски център „Юрий Гагарин“ адрес: гр. Златица, ул. „Събко Милков“ 33
 • 26.08.2021 (Четвъртък): от 10.00 до 16.00 ч. – Посетителски център „Юрий Гагарин“ адрес: гр. Златица, ул. „Събко Милков“ 33

Кандидатите, които имат нужда от допълнителни консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон и електронна поща както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

 • Десислава Чалъмова –  тел: 0896 685 614  е-мейл: chalamova@srednogorie.eu
 • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 • Елена Стоянова и Поликсения Радулова–офис Ботевград
  Адрес: 2140 Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски 2
  Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
 • Владислава Николовска – офис София11/ НДК
  Адрес: 1463 София, ул. Христо Стамболски 3 (до НДК)
  Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116
 • Цветелина Алдева- Филипова – офис Пирдоп
  Адрес: 2070 Пирдоп, бул. Цар Освободител 59
  Телефони: (0728) 680 61, (0728) 680 60
Обявление за консултации 2022
Дата на публикуване: 28.04.2022

Пълна документация за втори прием 2022 г.
Дата на публикуване: 15.04.2022

Презентация от информационна среаща
Дата на публикуване: 13.05.2021

Насоки за кандидатстване
Дата на публикуване: 04.04.2021

1. Заявление.
Дата на публикуване: 04.04.2021

2.Приложение Б - Бизнес план.
Дата на публикуване: 04.04.2021

3.Приложение В - Финансови прогнози
Дата на публикуване: 04.04.2021

5 Приложение Д - Контролен лист
Дата на публикуване: 04.04.2021