Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4

Протоколи и решения на Ощински съвет

Дата на публикуване: 01.04.2021
Последна актуализация: 31.05.2021

Всички заседания на Общински съвет - Златица са открити и могат да присъстват всички желаещи.