Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B25M6

Нормативни актове на ОбС

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

В тази секция са публикивани наредбите и нормативните актове, приемани от Общински съвет Златица.

За общинските стратегически документи - стратегии, програми и стратегически планове на общинска администрация Златица, посетете секцията Общински стратегически документи.

За вътрешните правила на Общинаска администрация - Златица, посетете секцията Вътрешни правила.