Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Заседания на Общински съвет

Материалите за предстоящите заседания на ОбС-Златица са на разположение на заинтересованите лица всеки ден от 08:00 до 17:00 в стаята на Председателя на ОбС-Златица в сградата на общината.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, моля тези които имат въпроси към ОбС, относно предстоящото заседание да ги зададат, като ги входират в Общинския съвет или ги изпратят на e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg.

Писмен отговор на зададените въпроси ще Ви бъде върнат след заседанието.

Зареждане ...