Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2023

Младен Тодоров Медаров
Председател на Общински съвет - Златица

Политическа партия ГЕРБ