Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Общински съвет - Златица има 13 члена от 4 политиески сили.

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ - 4 представители

Асен Антонов Плахов

Георги Несторов Несторов

Елена Христова Герасимова

Пламен Кирилов Петров

Коалиция ЛЕВИЦАТА! - 4 представители

Любов Петрова Станулова

Магдалена Величкова Иванова

Николай Минков Минов

Цвятко Стоянов Караиванов

Политическа партия ГЕРБ - 3 представители

Донка Тодорова Колева- Тинчева

Младен Тодоров Медаров

Цветана Николова Радева

Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 2 представители

Крум Спасов Нейков

Стоян Николов Генов