Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2023

Общински съвет - Златица е в състав от 13 души. 

Контакти на ОбС Златица

email: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg

тел.0728/60-230;

 

Приемно време на председателя на ОбС

Всеки четвъртък от 16.00 до 17.00 часа.