Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2021

Общински съвет - Златица е в състав от 13 души. Председател е Инж. Любомир Стоянов Цветков.

Контакти на ОбС Златица

email: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg

тел.0728/60-230;

Юлияна Георгиева Войнишка

/Техн.сътрудник ОбС-Златица/

 

Приемно време на председателя на ОбС

Всеки четвъртък от 16.00 до 17.00 часа.

Желаещите да се срещнат и разговарят с Председателя на ОбС – Любомир Цветков имат възможността да го направят, след като се запишат на телефон 0728/60230 или на място в кабинета на ОбС в сградата на общинска администрация, до два дни преди приемния ден.