Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Харесва ли Ви новият сайт на община Златица?

Харесва ли Ви новият сайт на община Златица?
Моля дайте оценка на изгледа на уеб сайта. Обща визия, количество и качество на графичните ресурси (снимки, видео, и др.,) леснота на използване.
Моля дайте оценка на изгледа на началната страница на сайта и колко лесно/трудно се ориентирахте къде да търсите необходимата Ви информация.
Моля оценете количеството на съдържанието като обем от различни видове информация.
Моля оценете кaчеството на съдържанието по критерии яснота, пълнота, точност и леснота на разбираемост на информация.
Моля оценете достъпността на съдържанието. Колко лесно/трудно намерихте търсената информация и срещнахте ли трудност при използването на предоставените ресурси/файлове.
Моля попълнете ако имате други коментари, съвети или наблюдения, които искате да споделите с нас.