Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Начини за заявяване за достъп до обществена информация

  • Център за административно обслужване в община Златица (писмено и устно)
  • Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване. Линк:https://edelivery.egov.bg/
  • Чрез Платформата за достъп до обществена информация: Линк: https://pitay.government.bg/ 

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на всеки български гражданин, чужд гражданин или лице без гражданство, юридическо лице – българско или чуждестранно, да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.