Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Център за административно обслужване

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

П.К. 2080

Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Начини за заявяване за достъп до обществена информация

  • Център за административно обслужване в община Златица (писмено и устно)
  • Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване. Линк:https://edelivery.egov.bg/
  • Чрез Платформата за достъп до обществена информация: Линк: https://pitay.government.bg/