Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината е в процес на актуализация.