Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021

При извършена кражба, може ли да ми се предоставят записи от видеонаблюдението на територията на община Златица?

При извършена кражба се подава  жалба или сигнал в Районно управление –  гр. Пирдоп, които в качеството си на компетентен орган, за разследване на жалби и сигнали, изискват записите от камерите по служебен път и предприемат необходимите мерки по установяване на извършителя.

Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

Дължимите местни данъци и такси могат да се платят на касата в общината – в брой или безкасово чрез ПОС терминално устройство, с пощенски запис, с банков превод по сметка на общината, на касите на "Изипей" в цялата страна и чрез системата за електронни плащания Epay.bg.

Как да заявя административна услуга по електронен път?

За заявяване на електронни административни услуги се подава заявление чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).