Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU831
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU8V7

Парламентарни избори 2023 година за народни представители в 49-то Народно събрание на Република България

Дата на публикуване: 03.02.2023
Последна актуализация: 28.03.2023

Информация

Информация на страницата на ЦИК

Укази на президента

Хронограма

Изборни книжа

Принципни решения

Гласуване извън страната

Въпроси и отговори

Заповеди

Заповед № 54 от 06.02.2023 относно образуването на избирателни секции

Заповед № 55 от 06.02.2023 относно местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед № 87 от 23.02.2023 относно провеждането на предизборна кампания

Заповед № 96 от 27.02.2023 относно секция за гласуване на хора с увреждания

Заповед № 109 от 07.03.2023 относно подвижна избирателна секция

Заповед № 143 от 27.03.2023 относно продажбата на алкохол в предизбория ден

Съобщения

 

 

Избирателни списъци

Секция №001

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция  СУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Васил Левски"№2

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛАН РОБЕРТ ШИМАНСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ САМАРДЖИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ДОРОВ
                     АЛИПИЯ ИВАНОВ ЛУКАНОВ
                     АЛИПИЯ ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     АНА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА
                     АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     АНАСТАСИЯ ТОШОВА ПЕТРОВА
                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ ЗАХАРИЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ СУРЛЕКОВ
                     АНГЕЛ ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ЦОНКОВ РАНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОМОВА
                     АНДРЕЙ БОРИСОВ СТОЙЧЕВ
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ РАДЕВ
                     АНЕЛИЯ ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
                     АНЕТА ИЛИЕВА ПАШОВА
                     АНЕТА НИКОЛОВА ПОЖАРОВА
                     АНИ ЛУЛЧЕВА БЪРЗАКОВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ШОПОВА
                     АНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     АНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНКА ЦАНКОВА НИКОЛОВА
                     АННА ДИМИТРОВА СТРЕЛКОВА
                     АННА-МАРИЯ ПАВЛОВА ШУШУЛОВА
                     АНЧО ИЛИЕВ АНЕВ
                     АРГИРА ПЕТРОВА ДИНЕКОВА
                     АСЕН АНТОНОВ ПЛАХОВ
                     АСЕН ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ
                     АСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     АТАНАСА ТОМЕВА НИКОЛОВА
                     АТАНАСКА ГАНЧЕВА ДЕЛОВА
                     БАНКО ЦВЯТКОВ МИХАЙЛОВ
                     БЛАГОВЕСТА ГЕРАСИМОВА УЛИВЕРОВА
                     БОЖАНА НЕДЯЛКОВА ГЕНКОВА
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     БОЖИДАР МАРИОВ АРНАУДОВ
                     БОНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОРИС КОСТОВ БОРИСОВ
                     БОРИС СТОЙЧЕВ ГЕЧЕВ
                     БОРЯНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА
                     БОРЯНКА ИВАНОВА ДЕЛОВА
                     БОЯН ЛУКАНОВ ИВАНОВ
                     БОЯНКА АНДРЕЕВА ГЕЧЕВА
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ АНЕВ
                     ВАЛЕНТИНА МИХОВА НИКОЛОВА
                     ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА ВЕЛИКИНСКА-ЛУКАНОВА
                     ВАЛЕРИ ФИЛИПОВ ПЕТКОВ
                     ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА АБЕРЛЕ
                     ВАНЯ ВЪРБАНОВА ВЕЛЧЕВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТОМОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ БЪРЗАКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ БОШНАКОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ФИЛИПОВ
                     ВАСИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ОСТРЕВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГРОЗЕВА ТОДОРОВА
                     ВЕЛИЧКА СПАСОВА РАШЕВА
                     ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ
                     ВЕЛЬО ВЕЛИЧКОВ САМАРДЖИЕВ
                     ВЕЛЬО РОБЕРТ ШИМАНСКИ
                     ВЕНЕТКА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИН МИХОВ ГЛУХКИН
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ОСТРЕВА
                     ВЕСИСЛАВА ОРЛИНОВА ПАНДЖЕРОВА
                     ВЕСКА ТОДОРОВА ДАНКОВА
                     ВИКТОР ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ
                     ВИКТОРИЯ  АРИАНОГЛУ
                     ВИКТОРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА ЧОМПАЛОВА
                     ВЛАДИМИР ЛУКАНОВ ЛУКОВ
                     ВЛАДИМИР ЦЕНКОВ МЛАДЕНОВ
                     ВОДАНА РАДОВА ИВАНОВА
                     ВЪРБАН ИВАНОВ ТАНЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА БОРИСОВА ТАНОВА
                     ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА НАНЕВА
                     ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА БОГДАНОВА
                     ГАЛИН ЛЮБЕНОВ ВЕЛКОВ
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА БАЛКАНДЖИЕВА-МЛАДЕНОВА
                     ГАЛЯ СПАСОВА НОВАКОВА
                     ГЕНА АТАНАСОВА РАНЧЕВА
                     ГЕНКА ИВАНОВА БЪРЗАКОВА
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ МАТЕЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЛУКАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ САМАРДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ДАНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ
                     ГЕОРГИ ЕВТИМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧАЛЪКОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАРОШАЛИЕВ
                     ГЕОРГИ КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ
                     ГЕОРГИ ЛЕНИНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ЛУКОВ БАРАБОЕВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХАЙНОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ХАЙНОВ
                     ГЕОРГИ МАНЬОВ МАДЖАРОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАДЖАРОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕРДЖИКОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ РАНЧЕВ
                     ГЕОРГИНА ЛЮДМИЛОВА ДОМУСЧИЕВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     ГЕРГАНА СТОИМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ГОЧО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ГРИГОР ИВАНОВ БЪРЗАКОВ
                     ГРИГОР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ГЪЛАБИНА АТАНАСОВА СТАНЧЕВА
                     ГЪЛЪБИНА ЗДРАВКОВА СТАНЧЕВА
                     ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ТОДЕВ
                     ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ
                     ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ЦОКОВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИШЛЯНОВА
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА ДАСКАЛОВА
                     ДАНИЕЛА НЕДЕЛЬОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ДАНЧО ЦВЕТАНОВ ГЕРОВ
                     ДАФИНКА МАРИНОВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     ДЕЛКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕНИСЛАВ ДАНЧЕВ ДАНЧЕВ
                     ДЕНКА МИКОВА БРАЙКОВА
                     ДЕНКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БОЯНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА-ГЕНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ДЕЧКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА
                     ДЖУЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛИЕВА
                     ДЖУЛИЯ ПАВЛОВА БОГДАНОВА
                     ДИЛЯН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ДИЛЯН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТРИНА ФИЛЧЕВА КЕСОВА
                     ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
                     ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА РАШЕВА
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОМОВ
                     ДИМИТЪР ДИНЬОВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОМОВ
                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР ЛУКАНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР МИЛЕНОВ АРНАУДОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР СТАМЕНОВ ОВЧАРОВ
                     ДИМИТЪР ТИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИНКО НИКОЛОВ ЛУКОВ
                     ДИНКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ДОБРИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДОБРИНА ХРИСТОСКОВА МИХАЙЛОВА
                     ДОБРИНКА ВЕЛКОВА ЕНЧЕВА
                     ДОБРИНКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
                     ДОБРИНКА МИРОСЛАВОВА ГОГОВА
                     ДОЙКА ТИНКОВА НИКОЛОВА
                     ДОЙЧО ПАНЧОВ ПАНЧОВСКИ
                     ДОНКА АНАСТАСОВА БИВОЛАРОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ЛУКОВА ДИМОВА
                     ДОНКА ХАРАЛАМПИЕВА СТОИЧКОВА
                     ДОНЧО ПАВЛОВ ШУШУЛОВ
                     ДОРА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА
                     ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА БОЯНОВА
                     ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА САВОВА
                     ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЕВЕЛИН ТОДОРОВ ЕВСТАТИЕВ
                     ЕВЛАДИЯ САЛКОВА КЪРПАРОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
                     ЕКАТЕРИНА РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МУХОВСКА
                     ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА СТАЙКОВА
                     ЕЛКА БОРИСОВА СКАЧКОВА
                     ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА САМАРДЖИЕВА
                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕФТИМА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГОТОВ
                     ЖИВКО ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     ЗАХАРИН НАЙДЕНОВ ГЕНЧЕВ
                     ЗВЕЗДЕЛИН СТОЯНОВ МАНОЛОВ
                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     ЗДРАВКО НЕЙЧЕВ ГЕНЧЕВ
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ДИНКОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ЛИСИЧАРОВА
                     ЗЛАТКА МАРИНОВА КОСТОВА
                     ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА
                     ЗЛАТКО ГОЧЕВ СТАНЧЕВ
                     ЗОРКА ВЕЛЬОВА ШИМАНСКА
                     ИВА АЛЕКСАНДРОВА САМАРДЖИЕВА
                     ИВА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ИВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ИВА ЦВЕТАНОВА ГЕРОВА
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ИВАН ГРИГОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ИВАН ГРИГОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ
                     ИВАН КОСТОВ БОРИСОВ
                     ИВАН ЛУКОВ ВИКАСОВ
                     ИВАН ЛУКОВ ДИНКОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НАЙДЕНОВ ГЕНЧЕВ
                     ИВАН НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДЖАМЯРОВ
                     ИВАН ПАНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПАНГАРОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ СТАЙКОВ
                     ИВАН СПАСОВ ГОГОВ
                     ИВАН ШИНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ИВАНА ХРИСТОВА ДУРАЛИЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ИВАНКА КРАЙЧОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА НЕДЕЛЕВА НИЧЕВА
                     ИВАНКА ПАНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА СТОЙКОВА ДИШЛЯНОВА
                     ИВАНКА СТОЙНОВА КУЗМАНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА БОШНАКОВА
                     ИВАНКА ХАРАЛАМПИЕВА ПЕТРОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТАЙКОВА
                     ИВЕЛИНА СТОЯНОВА БОШНАКОВА
                     ИВЕТ ДИМИТРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     ИЛЕ  РИСТОВ
                     ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ АНЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕТОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ
                     ИЛИЯ ДИЛЯНОВ ПЕТРОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ
                     ИЛИЯ ЗАХАРИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДОЛЖЕВ
                     ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН АНЧЕВ АНЕВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     ИЛЧЕ  ШЛУКАРОВ
                     ИНА ЕТКОВА СКЛИФОВА
                     ИРИНА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА
                     ИЧКА СТАНЕВА АНЕВА
                     ЙОАННА БАНКОВА МИХАЙЛОВА
                     ЙОНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     ЙОНКА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА
                     ЙОНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОНКО НИКОЛОВ СИРАКОВ
                     ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ САМАРДЖИЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТАРОШАЛИЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТОМОВ
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГОТОВА
                     ЙОРДАНКА ЦОНЧОВА ГАВРИЛОВА
                     ЙОТА МАРИНОВА СТАНКОВА
                     КАЛИНА ВАСИЛЕВА БОШНАКОВА
                     КАЛИНКА ЛИНОВА ИЛИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДУРАЛИЕВА
                     КАТЯ ПАНЧОВА ГЕОРГИЕВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     КИРИЛ ИЛИЕВ КЪРПАРОВ
                     КИРИЛ МИХАЙЛОВ КИРИЛОВ
                     КИТКА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
                     КОЛЬО РУМЯНОВ ДИМИТРОВ
                     КОНСТАНТИН НИКОЛОВ СИРАКОВ
                     КОСТА ВАСИЛЕВ ПЕКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДОДОВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ УЛИВЕРОВ
                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ АПОСТОЛОВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦОКОВ
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ЛУКОВА ПАВЛОВА
                     КРЕСА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     КРИСТИНА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     КРИСТИЯН ПАВЛОВ БОГДАНОВ
                     КРЪСТАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРЪСТЬО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     КУНА СПАСОВА ДЮЛГЕРОВА
                     КУНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     КУНКА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА
                     ЛАЗАР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ЛАЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАЗАР ЦВЯТКОВ ПАШОВ
                     ЛАЗАРИНА ЛАЗАРОВА ПАШОВА
                     ЛАЛКА АЛИПИЕВА ПАНГАРОВА
                     ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА КОШЕВА
                     ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА
                     ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА МУХОВСКА
                     ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
                     ЛИНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     ЛОЗАНА ИЛИЕВА РАЕВА
                     ЛУКА НАЙДЕНОВА ФИЛИПОВА
                     ЛУКАН ВЛАСАКИЕВ ЛУКОВ
                     ЛУКАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ЛУКАН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ
                     ЛУКО ИВАНОВ ДИНКОВ
                     ЛУКО ИВАНОВ САВОВ
                     ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ЛЪЧЕЗАР ВАЛЕНТИНОВ ЧОЛАКОВ
                     ЛЪЧЕЗАР ГРИГОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА НЕСТОРОВА
                     ЛЮБА ИЛИЕВА БАРАКОВА
                     ЛЮБЕН ВЕЛКОВ СТОИЧКОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ХАЙНОВ
                     ЛЮБОМИР ГИНКОВ МАРИНОВ
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТОМОВ
                     ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ШУТИЛОВ
                     ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ДИШЛЯНОВ
                     ЛЮБОМИРА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ ДОМУСЧИЕВ
                     ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     МАНЯ ГЕОРГИЕВА ДОМУСЧИЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪРБАНОВА ВЕЛЧЕВА
                     МАРИАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     МАРИАНА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАНА ИЛИЕВА НЕЙКОВА
                     МАРИАНА МАРИНОВА ШУТИЛОВА
                     МАРИАНА СТАНЕВА КИНАТОВА
                     МАРИЕЛА ЖИВКОВА ГОТОВА
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ ПЕНЕВ
                     МАРИНЕЛА СТОЯНОВА СТАРОШАЛИЕВА
                     МАРИО ДИМИТРОВ АРНАУДОВ
                     МАРИО ПАВЛОВ БОГДАНОВ
                     МАРИЯ АНТОНОВА ОВЧАРОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА МИНДИЛОВА
                     МАРИЯ ВАНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА АНЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДУРАЛИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ЛУКАНОВА ЛУКОВА
                     МАРИЯ МИТОВА МИНДИЛОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА КУЗМАНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ЕВСТАТИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДУРАЛИЕВА
                     МАРИЯ СПАСОВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МАТЕЕВА
                     МАРИЯ ЦАНОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯН КОСТОВ БОРИСОВ
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     МАРТИН ЛУКОВ САВОВ
                     МАРЯНА ИВАНОВА СКАЧКОВА
                     МАЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
                     МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МИГЛЕНА НИКОЛОВА ЛИЙ
                     МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГЛУХКИНА
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИНДИЛОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ГОГОВА
                     МИЛКА КИРИЛОВА НЕДЕВА
                     МИЛКА МАРКОВА ВЕЛЧЕВА
                     МИЛКА СТОЯНОВА СТАРОШАЛИЕВА
                     МИМА КИРИЛОВА ЦОКОВА
                     МИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ НЕНОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИТКО ТОТОВ АНДРЕЕВ
                     МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КЕСОВ
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
                     МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     НАДКА КОСТАДИНОВА САМАРДЖИЕВА
                     НАДКА ПАНОВА БОЧУКОВА
                     НАЙДА ЛАЗАРОВА БОГДАНОВА
                     НАЙДЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     НАСКО КОСТОВ СТАМБОЛИЕВ
                     НАТАЛИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
                     НАТАЛИЯ ПАВЛОВА КРЕНЕВА
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     НЕВЕНА ДАНЧЕВА ТОДОРОВА
                     НЕВЕНА НЕДЕЛЬОВА АНДРЕЕВА
                     НЕВЕНА ЦАНКОВА ДОРОВА
                     НЕВЕНА ЦАНОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕВЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОРОВА
                     НЕВЕНКА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     НЕДЕЛКА ДИМИТРОВА ДЖАМЯРОВА
                     НЕДЕЛКА ПАВЛОВА РАНЧЕВА
                     НЕДЕЛЧО ХРИСТОВ ГЕРОВ
                     НЕДКА СТОИЛОВА МАНОЛОВА
                     НЕДКО АНГЕЛОВ ДЖАМЯРОВ
                     НЕДКО ДИНЕВ СТЕФАНОВ
                     НЕДКО СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     НЕДЯЛКА БОЖКОВА ЛУЛЧЕВА
                     НЕДЯЛКА СОТИРОВА МУРДЖЕВА
                     НЕДЯЛКО НИКОЛАЕВ СКАЧКОВ
                     НЕЛИ ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     НЕЛИ ЙОНКОВА СИРАКОВА
                     НЕЛИ ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕНКА ДЕЛЧЕВА ГЕРОВА
                     НЕНКА СТОЯНОВА БЕЛОВОДСКА
                     НЕНКО НИКОЛОВ МИКОВ
                     НЕНО ПАВЛОВ ДЕЛОВ
                     НЕНО ТИНКОВ ДИМИТРОВ
                     НЕШКО ИВАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     НИКОЛ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛА АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     НИКОЛА МАНЬОВ МАДЖАРОВ
                     НИКОЛАЙ БАЛЬОВ СИМПОРОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕНКОВ ВЪРБАНОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОЖАРОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕЛЧОВ ЛИСИЧАРОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЖИВКОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ МУХОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ УЗУНОВ
                     НИКОЛАЙ РАДОВ СКАЧКОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЦАНКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ШУТИЛОВ
                     НИКОЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛЕТА МИРОСЛАВОВА МУХОВСКА
                     НИКОЛЕТА СЛАВЧОВА ПАНДЖЕРОВА
                     НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА МАНОЛОВА
                     НИКОЛИНА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ДЕЛЧЕВА
                     НИКОЛИНА ПАВЛОВА ПАНДЖЕРОВА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА ЧАЛЪКОВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     НИНА ИВАНОВА ГЕРОВА
                     НИНА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
                     НИНА ТОДОРОВА КРЕНЕВА
                     НИЯ ТОДОРОВА ГАНЧЕВА
                     НОНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     НОНА ХРИСТОВА ДЖАМЯРОВА
                     НОНКА ИВАНОВА ДИШЛЯНОВА
                     ОЛГА СТЕФЧОВА БРУСЕВА
                     ОРЛИН ИВАНОВ ТАМБУЕВ
                     ПАВЕЛ ВЕЛКОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ МАРИНОВ БОГДАНОВ
                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ СТАНЬОВ КЕХАЙОВ
                     ПАВЛИН ПАВЛОВ КРЕНЕВ
                     ПАВЛИН ПЕНЕВ ГОГОВ
                     ПАВЛИН ХРИСТОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     ПАВЛИНА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     ПАВЛИНА СЛАВЧОВА ПЕТРОВА
                     ПАЛАГИЯ НИКОЛОВА РАНЧЕВА
                     ПАНКА АТАНАСОВА РАЛЧЕВА
                     ПАНЧО ДАНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ПАНЧО МИХАЙЛОВ ДАНКОВ
                     ПАНЧО МИХАЙЛОВ ПАНЧЕВ
                     ПАУЛИНА РОСЕНОВА КРЪСТЕВА
                     ПАУНА СТАНЬОВА ПОПОВА
                     ПЕЙЧО ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     ПЕКА ГЕОРГИЕВА ДУРАЛИЕВА
                     ПЕНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНА ГЕОРГИЕВА КУНЧЕВА
                     ПЕНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
                     ПЕНКА АНГЕЛОВА САВОВА
                     ПЕНКА ГОСПОДИНОВА КРЪСТЕВА
                     ПЕНКА ЛУКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА НИКОЛАЕВА НЕНОВА
                     ПЕНКА НИКОЛАЕВА СКАЧКОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ПЕНЧО РАДОВ СКАЧКОВ
                     ПЕПА КОСТОВА БОРИСОВА
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ПЕТКО РАДКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ПЕТРА ПАНЧОВА ЛУКОВА
                     ПЕТРАНА ЦЕНКОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРУША НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТРУШКА НАЙДЕНОВА ЛАЗАРОВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДУРАЛИЕВ
                     ПЕТЪР ДАНЧЕВ НЕДЕВ
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     ПЕТЪР НИСТОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КУНЧЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ЕНЧЕВ
                     ПЕТЬО ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА УЗУНОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
                     ПЕТЯ КОСТАДИНОВА АНЕВА
                     ПЕТЯ ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН РУМЕНОВ ПАВЛОВ
                     ПЛАМЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
                     ПОЛЯ ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА
                     РАДА АНГЕЛОВА ГЕНОВА
                     РАДИ ПЕНЧЕВ СКАЧКОВ
                     РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     РАДКА ПАНЧЕВА ДАНЧЕВА
                     РАДКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     РАДКА СЕРГЕЕВА ЛИЧЕВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДОСВЕТА ДЕЛЧОВА ПАНОВА
                     РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     РАДОСЛАВ СПАСОВ МЪРКОВ
                     РАЙНА СТОЯНОВА ХАЙНОВА
                     РАЛИЦА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
                     РАЛИЦА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА
                     РОБЕРТО НЕСТОРОВ РАДОСЛАВОВ
                     РОЗАЛИНА БОРЯНОВА ЛУКОВА
                     РОСЕН КРЪСТЕВ ГЕЧЕВ
                     РОСИЦА ПЕТРОВА БЪРЗАКОВА
                     РОСИЦА СИМЕОНОВА СИРАКОВА
                     РУЖА ГИРГИНОВА МИШЕВА
                     РУМЕН БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     РУМЕН КРАСИМИРОВ УЛИВЕРОВ
                     РУМЕН МИЛКОВ ПАВЛОВ
                     РУМЕН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ
                     РУМЯНА САНДОВА ИВАНОВА
                     САВКА ГЕОРГИЕВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     САВКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     СВЕТОЗАРА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА
                     СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ РАНЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ЕНЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВА ДИМЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     СИМЕОН ИВАНОВ БОРИСОВ
                     СИМОНА ОРЛИНОВА СИРАКОВА
                     СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА ДОРОВА
                     СЛАВКА АНЕВА АТАНАСОВА
                     СЛАВКА ГЕОРГИЕВА РАНЧЕВА
                     СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНДЖЕРОВ
                     СЛАВЧО СТОЯНОВ БОШНАКОВ
                     СЛАВЯНА НИКОЛОВА КОСТОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     СПАС ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     СПАС ПЕНЕВ ГОГОВ
                     СПАСКА КРЪСТЕВА ХАЙНОВА
                     СТАМЕН ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ
                     СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА
                     СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ СКАЧКОВ
                     СТАНИСЛАВА ЦАНКОВА ДОРОВА
                     СТАНЧО ГОЧЕВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     СТЕЛИЯНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЗДРАВКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
                     СТИЛИЯНА КИРИЛОВА КЪРПАРОВА
                     СТИЛЯНА ВЕЛЬОВА САМАРДЖИЕВА
                     СТОИЛ СТОЯНОВ БИВОЛАРОВ
                     СТОИЛКА КРАЙЧЕВА МОРАВЕНОВА
                     СТОИМЕНКА СПАСОВА ДОРОВА
                     СТОЙНА ИВАНОВА ДЕЛОВА
                     СТОЙНА ЛУЛЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ОСТРЕВ
                     СТОЯН ДАНОВ ЛУКОВ
                     СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЛИСИЧАРОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ЗВЕЗДЕЛИНОВ МАНОЛОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ДИНКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ШИЕКОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ВУКОВ
                     СТОЯН ЛЮДМИЛОВ ДОМУСЧИЕВ
                     СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА ДИМИТРОВА БЪРЗАКОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПАНДЖЕРОВА
                     СТОЯНКА ДИЛЯНОВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНКА ДОБРЕВА БОРИСОВА
                     СТОЯНКА НЕШКОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     СУЗАНА КИРИЛОВА КЪРПАРОВА
                     ТАНКА ТОДОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ЛУКОВА
                     ТАТЯНА ГЕНЧОВА УШЕВА
                     ТАТЯНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ЛУКАНОВА
                     ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ
                     ТЕОДОРА ГРИГОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА НЕДЕВА
                     ТЕОДОРА СЛАВЧЕВА БОШНАКОВА
                     ТИНА ТОДОРОВА СПАСОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПОЖАРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧОМПАЛОВ
                     ТОДОР ЕВЕЛИНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КИНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ КИРОВ
                     ТОДОР РОСЕНОВ КРЪСТЕВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР ЯНКОВ ДОБРЕВ
                     ТОДОРА ЛУЛЧЕВА МАНЕВА
                     ТОДОРКА НИКОЛАЕВА ШУТИЛОВА
                     ТОДОРКА ПЕНЧЕВА СКАЧКОВА
                     ФИЛИП КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
                     ФИЛИП ОРЛИНОВ ТАМБУЕВ
                     ФИЛИП ХРИСТОВ ЛУКАНОВ
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ПАНГАРОВА
                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА СТАНЧЕВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЛУХКИН
                     ХРИСТИЯН НЕНКОВ МИКОВ
                     ХРИСТИЯНА АНЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ДУРАЛИЕВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЛУКОВ ГЕРОВ
                     ХРИСТО НЕНОВ ДЕЛОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЧЕРНЕВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
                     ЦАНКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ЦАНКО СЛАВЧЕВ ДОРОВ
                     ЦАРИНА ХРИСТОВА ДУРАЛИЕВА
                     ЦВЕТА СЛАВЧОВА ПАНДЖЕРОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛИЕВ
                     ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ ЦОКОВ
                     ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ АНТОНОВ
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ОСТРЕВА
                     ЦВЕТАНА СТОЙЧЕВА МУТАФОВА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОСКОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИН МИРОСЛАВОВ ЖЕЛЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЕВСТАТИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛИНОВА ПАВЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОИЛОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТОМИРА БАНКОВА МИХАЙЛОВА
                     ЦВЯТКО ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     ЦВЯТКО ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     ЦВЯТКО НИКОЛАЕВ ШУТИЛОВ
                     ЦОНА ТОДОРОВА МУРДЖЕВА
                     ЦОНКА АТАНАСОВА ОСТРЕВА
                     ЦОНКА ГРИГОРОВА БОГДАНОВА
                     ЦОНКО АНГЕЛОВ РАНЧЕВ
                     ШИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №002

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
         адрес на избирателната секция пл."Македония"№2,Читалище"Хр.Смирненски"

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЛАСКОВ
                     АНГЕЛ ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ РАНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА МЕТОДИЕВА
                     АНЕЛИЯ ХРИСТОВА БАЕВА-ЧАУШЕВА
                     АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
                     АНЕТА МИРОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
                     АНЕТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     АНИ ВЕНЦИСЛАВОВА ЗАШЕВА
                     АНИ МАРИАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА ВЕЛИНОВА МАДЖАРОВА
                     АНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АННА СТЕФАНОВА ЛАНКОВА
                     АНТОАНЕТА БОЖКОВА КЪРПАРОВА
                     АСЕН ЛУЛЧЕВ АСЕНОВ
                     АСЕН ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС КОСТОВ ТОДОРОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ САНДЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ РАЛЧЕВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     БОЖАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЖИДАР ИЛИЕВ ГРОЗДАНОВ
                     БОЖИН ИВАНОВ МАДЖАРОВ
                     БОРИС ВАСИЛОВ ТРАЙКОВ
                     БОРИС СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     БОРИСЛАВ ПАНОВ РАШЕВ
                     БОРЯНА ПЛАМЕНОВА ВРЪБЧЕВА
                     БОРЯНА СЛАВОВА ПАШОВА
                     БОЯН ЕНЕВ МАРИНОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     ВАЛЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЪРБАНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ СВЕТОСЛАВОВ БОГДАНОВ
                     ВАСИЛКА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕЛКА ДИНКОВА СПАСОВА
                     ВЕЛЧО ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ВЕРА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА
                     ВЕРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ВЕСЕЛИН МАРИЕВ КИНЕВ
                     ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВЕЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА БАНКОВА АТАНАСОВА
                     ВИКТОРИЯ ЛЮДМИЛОВА ПАВЛОВА
                     ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ВЛАДИСЛАВ АНГЕЛОВ ЛАСКОВ
                     ГАБРИЕЛА НАЙДЕНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА ВЕЛЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЯ КРЪСТЕВА КАМЕНОВА
                     ГЕНА ГЕНОВА ИВАНОВА
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАНКОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАДИЕВ
                     ГЕОРГИ ЛУКАНОВ ЛАДЖОВ
                     ГЕОРГИ НЕНОВ ДИНКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ БЪЧВАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИГНАТОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАШОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ САМАРДЖИЕВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ЛАСКОВА
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЮРУКОВА
                     ГИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ГИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЪРБАНОВА
                     ГЛОРИЯ МАРИАНОВА БЪЧВАРОВА
                     ГРИГОР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
                     ГРИГОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДАМЯН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
                     ДАМЯН МОМЧИЛОВ ГАЙТАНДЖИЕВ
                     ДАНИЕЛ СТОЯНОВ РАНЧЕВ
                     ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ВЪРБАНОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕЛА ЛАЗАРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДЕЛА ТОДОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА РАЛЧЕВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ИГНАТОВА
                     ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАНКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
                     ДИМКА НИКОЛАЕВА КАРАИВАНОВА
                     ДОБРИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ДОБРИН ПЕНЕВ ПЕНЕВ
                     ДОЙЧО ТОДОРОВ ДИДОВ
                     ДОНА ГЕОРГИЕВА КАЛОВСКА
                     ДОНИКА ПЕТЬОВА ЗАХАРИЕВА
                     ДОНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА ДОДОВА
                     ДОНКА ФИЛИПОВА ЮРУКОВА
                     ДОНКА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДОНЧО БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ
                     ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА РАЛЧЕВА
                     ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА ТАНЧЕВА
                     ЕВТИМКА ГОРАНОВА ИВАНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ПАШКУЛЕВА
                     ЕЛЕНА ВАЛЬОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА РАНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕНА ЦОНКОВА ЛАДЖОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА
                     ЕЛИЦА МАРИАНОВА БЪЧВАРОВА
                     ЕМИЛ БОЖИДАРОВ ГРОЗДАНОВ
                     ЕМИНЕ БАЙСЕ ИЛИЕВА
                     ЖИВКА КОСТАДИНОВА ПЕНЕВА
                     ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ЗАХАРИ РОСЕНОВ ЗАШЕВ
                     ЗДРАВКА ДОНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ЗДРАВКА ЦАЧОВА АНДОНОВА
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КЮРКЧИЕВ
                     ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ПИРЬОВА
                     ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗОРКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЗОЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
                     ИБРЯМ АРИФ ГОДО
                     ИВА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
                     ИВА ХРИСТОВА ЕМИЛОВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ ПАНГАРОВ
                     ИВАН КОСТОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ЛУКОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ЛЮДВИКОВ ТАНЧЕВ
                     ИВАН ПАНЧЕВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ НИСТОРОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ВОЙНИШКИ
                     ИВАН ЦВЕТКОВ ПАШОВ
                     ИВАН ЧЕРНЕВ САЛЧЕВ
                     ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА КЪРЖИЛОВА
                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА СЪБЕВА НИКОЛОВА
                     ИВЕТ ИВАНОВА БАЧЕВА
                     ИЛИАНА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МАРИЕВ КИНЕВ
                     ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ДОДОВ
                     ИЛИЯНА БОГОМИЛОВА ГОЧЕВА-НЕЙКОВА
                     ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ИОАНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
                     ЙЛДЪЗ БИЛЯЛ ГОДО
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН ПЕНЕВ ПЕНЕВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН РОЗАЛИНОВ РАНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАНА ПОНДЬОВА САМАРДЖИЕВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПАШОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАШОВА
                     ЙОРДАНКА МАРИНОВА МАРКОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА САЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ТОШКОВА ТОМОВА
                     КИНА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА
                     КИРИЛ КОСТОВ ЛАЗАРОВ
                     КИРИЛ МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ ЗЯПКОВ
                     КОСТА АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     КОСТА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     КОСТА ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     КРАСИМИР РУМЕНОВ ЦВЕТКОВ
                     КРИСТИНА МОМЧИЛОВА ГАЙТАНДЖИЕВА
                     КРУМ ВАСКОВ ВЪРБАНОВ
                     КРЪСТЬО МАНОЛОВ МАРИНСКИ
                     КУНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ЛАЗАР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЛАЗАР КИРОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА БОГДАНОВА
                     ЛИЛИ АНДРЕЕВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛИ ПЕТРОВА ЛАЛОВА
                     ЛИЧКО СЛАВЧЕВ АСЕНОВ
                     ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
                     ЛУКАН ГЕОРГИЕВ ЛАДЖОВ
                     ЛУКО МАНЬОВ ЛУКОВ
                     ЛУШКА НИКОЛОВА ПАШОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ДАНОВ
                     ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ДОКОВ
                     ЛЮБКА АТАНАСОВА БЕЛИШКА
                     ЛЮБКА ИВАНОВА ТАНЧЕВА
                     ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     МАГДАЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     МАЛИНА ФИЛИПОВА НИКОЛОВА
                     МАНУЕЛА ДИМИТРОВА ЛАНКОВА
                     МАРГАРИТА ХАРАЛАМПИЕВА ПАВЛОВА
                     МАРИАН ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА РАДЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     МАРИН ИВАНОВ ЦОНЧЕВ
                     МАРИН МАРИЕВ КИНЕВ
                     МАРИН МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ПЕНЧЕВ ИЛИЕВ
                     МАРИНА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА САЛЧЕВА
                     МАРИЯ ЗЛАТАНОВА РАНЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЗЯПКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАШОВА-БОГДАНОВА
                     МАРИЯ НАЙДЕНОВА ЗЛАТАНОВА
                     МАРИЯ НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МАРИЯ ТРАЙКОВА КИНЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ЦЕНОВА КАМЕНОВА
                     МАРИЯНА МИРЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА ПАНЧЕВА
                     МАРТИН АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
                     МАРТИН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
                     МАЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     МЕТОДИ БОРИСОВ СЛАВЧЕВ
                     МЕТОДИ ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ
                     МИГЛЕНА КУНЧЕВА ГАЙТАНДЖИЕВА
                     МИКАЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     МИЛКА ДЕЧОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     МИЛКА НАЙДЕНОВА ЙОЦЕВА
                     МИНКА ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА
                     МИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПЕНЧЕВ
                     МИТКО РАДКОВ ДЕЯНОВ
                     МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-МАРКОВСКА
                     МИХАЕЛА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
                     НАДЕЖДА САШОВА НИКОЛОВА
                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА ПЕНЕЛОВА
                     НАДКА НИКОЛОВА ГЛУХКИНА
                     НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     НАЙДЕН ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     НЕВЕЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА
                     НЕДЕЛЯ ДИНЧОВА КАМЕНОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ЛУКОВА
                     НЕЛИ БОЖИНОВА ПЕТРОВА
                     НЕЛИ ХРИСТОВА САМАРДЖИЕВА
                     НЕЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛА ВАЛЬОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛА ПЕЙОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     НИКОЛА ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ БИЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ ДОДЕКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДОДОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ САЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЮРУКОВ
                     НИКОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕРОВА
                     НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     НИЯ АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
                     НОНА ГРУЕВА БЪЧВАРОВА
                     НОНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НОНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     НОНКА КИРИЛОВА КАМЕНОВА
                     НОНКА КИРОВА ПАВЛОВА
                     ПАВЛИН ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ
                     ПАВЛИНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ЛАСКОВА
                     ПАНЧО БОРИСЛАВОВ РАШЕВ
                     ПАНЧО ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ПАНЧО ТОДОРОВ ПАНЧЕВ
                     ПАОЛА ПЕТЬОВА ЗАХАРИЕВА
                     ПАРАСКЕВА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
                     ПЕЙЧО НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ПЕНА СПАСОВА ПАШОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ПЕНКА КОЦОВА МЛАДЕНОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     ПЕНКА САВОВА САМАРДЖИЕВА
                     ПЕНКА СТАМЕНОВА РАНЧЕВА
                     ПЕТКА ДРАГАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТРАНА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
                     ПЕТРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ЗДРАВКОВ АСЕНОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ СЛАВОВ
                     ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО РАДКОВ ЧЕРНЕВ
                     ПЕТЮ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЛАМЕН АСЕНОВ САМАРДЖИЕВ
                     ПЛАМЕН ВРЪБЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     РАДА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА ПЕТКОВА КАЛОЯНОВА
                     РАДОСЛАВА АНАСТАСОВА ВЪРБАНОВА
                     РАДОСТИНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА
                     РАЙКО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАЙНА ДЕЛЧЕВА ШИНИКЧИЕВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА МИНЕВА
                     РАЙНА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА
                     РАЛИЦА СЕРАФИМОВА КЪРПАРОВА
                     РОЗАЛИН ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ
                     РОСЛАН АНДРЕЕВ КОВАЧЕВ
                     РУМЕН ЗАХАРИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     РУМЯНА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     САВКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     САВО ХРИСТОВ САМАРДЖИЕВ
                     СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ЗЛАТАНОВА
                     СВЕТЛАНА ИНКОВА ГЕЧЕВА
                     СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ БОГДАНОВ
                     СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ КЪРПАРОВ
                     СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
                     СИМОНА СТАНИСЛАВОВА СЛАВИЛОВА
                     СЛАВКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     СТАМЕНА ИВАНОВА ПАШОВА
                     СТАНИМИРА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТАНИСЛАВА ПЕШОВА МИТЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     СТАНКА СПАСОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТЕФАН ВЕНКОВ КЪРПАРОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КАДИЕВ
                     СТЕФАН ПАНЧЕВ КАРАИВАНОВ
                     СТЕФАНКА ДОБРЕВА КАРАИВАНОВА
                     СТОИЛКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     СТОЙНА НЕНОВА ЯНАКИЕВА
                     СТОЙЧО ЛУКАНОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     СТОЯНКА ВАСИЛОВА СТЕФАНОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
                     СТОЯНКА КРЪСТЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     СТОЯНКА ПАНЧОВА ДИШЛЯНОВА
                     ТЕОДОР НЕНОВ ДУРАЛИЕВ
                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     ТЕОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ТЕОДОРА АСЕНОВА ЮРУКОВА
                     ТЕОДОРА ГИНЕВА ЗЛАТКОВА
                     ТЕОДОРА ФИЛИПОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА ПЕТРОВА БАЧЕВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ РАЛЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ПАНЧОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СВЕТОСЛАВОВ БОГДАНОВ
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ТОДОРКА ЦВЕТКОВА ПАШОВА
                     ТОНА КУНЧОВА ДАНОВА
                     ТОНИ ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ТОНКА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ТОТКА ЛУКОВА КОВАЧЕВА
                     ТОТКА СПАСОВА БАЧЕВА
                     ТРАЯН БОБЕВ ЯНКОВ
                     ФАНИ МЕТОДИЕВА СЛАВЧЕВА
                     ФИДАНКА СТОЯНОВА ЮРУКОВА
                     ФИЛАТКА БОРИСОВА РАШЕВА
                     ФИЛИП НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
                     ХАРАЛАМПИ ЗЛАТЕВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТИНА БОБЕВА ЯНКОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КАДИЕВА
                     ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА СПАСОВА СТЕФАНОВА
                     ХРИСТИНА ХАРАЛАМПИЕВА ИВАНОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКО НИКОЛОВ СТАНЕВ
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТАНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЦВЕТАНКА ДЕЛКОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ВЪРБАНОВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА РАНЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПАШОВА-СЛАВИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА САВОВА САМАРДЖИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СЕРАФИМОВА КЪРПАРОВА
                     ЦОНА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦОНКА ИВАНОВА ПАНГАРОВА
                     ЦОНКА КОЛЕВА МЕТОДИЕВА
                     ЦОНКА СТЕФАНОВА КЪРПАРОВА
                     ЦОНКО ЛУКАНОВ ЛАДЖОВ
                     ЧАВДАР ИВАНОВ САЛЧЕВ
                     ЧЕНКО ХРИСТОВ ГЕРОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №003

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
         адрес на избирателната секция пл."Македония"№2,Читалище"Хр.Смирненски"

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ПАНЧЕВА КАМЕНОВА
                     АЛЕКС СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
                     АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА
                     АЛЕКСАНДРА КИНОВА ПЪРВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА БАЧЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОГОЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ТАСЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ БЕЛИШКИ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АНА ИВАНОВА ЛЕЩАРОВА
                     АНА РАДОВА ШЕНТОВА
                     АНА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
                     АНА-МАРИЯ ЦАНКОВА КЪНЧЕВА
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ УЗУНОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ КЪРПАРОВ
                     АНГЕЛИНА ЦОНКОВА ИЛИЕВА
                     АНДРИАН ИВАНОВ КЪРПАРОВ
                     АНДРИАНА САВОВА ЛЕКОВА
                     АНЕТА АНГЕЛОВА ДИНКОВА
                     АНЕТА РАШКОВА КЪРПАРОВА
                     АНЕТА ТОДОРОВА УШАНОВА
                     АНИ БРАНКОВА ПЕТКОВА
                     АНИ ГАНЧЕВА СПАСОВА
                     АНКА НИКОЛОВА МИЧКОВА
                     АНКА ХАРАЛАМПИЕВА МЕЧЕВА
                     АННА АНДРЕЕВА ПИТЕКОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ЗГУРОВСКИ
                     АСЯ ЕЛ ХАДЖ БАРАКА
                     АСЯ НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КИРЯНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСА АНДРЕЕВА ТАСЕВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     БАЛЬО ГЕОРГИЕВ ГАНЧОВ
                     БОГДАН ПЕТРОВ ГРАМОВ
                     БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     БОЖАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     БОЙКА КИРИЛОВА РАНЧЕВА
                     БОЙКА СТОЯНОВА ЗЯПКОВА
                     БОЙКА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВА
                     БОНЕСЛАВА ЙОТОВА ХРИСТОВА
                     БОНКА КИРИЛОВА ПАВЛОВА
                     БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЙЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ НЕДЕЛЕВ
                     БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕЙЧЕВ
                     БОРКА НИКОЛОВА НЕОВА
                     БОРЯНА НЕДЕЛЬОВА НИКОЛОВА
                     БОЯН СТОЯНОВ ДИМОВ
                     ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЧЕРНЕВ
                     ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЧЕРНЕВ
                     ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ДИМОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА НИКОЛОВА
                     ВАНИНА ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     ВАНИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНЯ ЛУКОВА ОСТРЕВА
                     ВАНЯ СТЕФАНОВА ДОМУСЧИЕВА
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПАНЧЕВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛКА РАДЕВА ИЛИЕВА
                     ВАСИЛКА ЯНЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     ВЕЛА ПЕКОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИКА СПАСОВА ПЕЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БАЛАНОВА-ДУРЧЕВА
                     ВЕЛКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ВЕЛКО ТОДОРОВ ТОДЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОТИНОВ
                     ВЕРКА БОРИСОВА ПУШКАРОВА
                     ВЕСЕЛИН ПЕТЬОВ МИХОВ
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ВЕЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ФИДЕЛОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ФИЛОТИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВА КРЪНЕВА
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА БЛИЗНАКОВА
                     ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
                     ВИОЛЕТА МИНКОВА НИКОЛОВА
                     ВЛАДИМИР БОГОМИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
                     ВЛАСАКИ НИКОЛАЕВ ВЛАСАКОВ
                     ГАБРИЕЛА-ФЛОРЕС ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
                     ГАВРИЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА АНДРЕЕВА КЪРПАРОВА
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЛЪПОВА
                     ГАНА ВАСИЛЕВА ГРАМОВА
                     ГАНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА
                     ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ГАНЧО ДЕЛЧОВ БАЙЛОВСКИ
                     ГАНЧО ЦАНОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНКА ГЕНЧЕВА КРЪСТЕВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ЦАНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРЯНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СЕРАФИМОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДАСКАЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МИНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПИТЕКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕЙОВ КАРАМИХОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛЕЩАРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПИТЕКОВ
                     ГЕРГАНА АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ГЕРГАНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛОВА ПЕЙЧЕВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     ГИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА
                     ГИНА ТОДОРОВА ПИТЕКОВА
                     ГРИГОР МАНЕВ ЛУКОВ
                     ГРИГОР МАНЬОВ ЛУКОВ
                     ГРОЗДАНА ПЕТРОВА РАЛЧЕВА
                     ГЮЛЕЙХАН РАИФОВА ОШАФОВА
                     ДАНИЕЛ ГАНЧЕВ БАЙЛОВСКИ
                     ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА АНЧЕВА
                     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА САМАРДЖИЕВА
                     ДАНИЕЛА ЦОНКОВА МИХАЙЛОВА
                     ДАНЧО ДИМИТРОВ ШОПОВ
                     ДЕЛА ИВАНОВА ШЕНТОВА
                     ДЕЛКА ВЕЛКОВА НАЙДЕНОВА
                     ДЕЛКА ДИМЧОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕЛКА НИКОЛОВА УШАНОВА
                     ДЕЛЯНА МИХАЙЛОВА ЧЕРВЕНКОВА-ПАНАЙОТУ
                     ДЕНИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОТИНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕДЖЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ИЛИЕВА НЕШКОВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ДИАНКА ЩЕРЕВА ДИНКОВА
                     ДИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ЕНЧЕВА
                     ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИЛОВА-МИХОВА
                     ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА КРЪНЕВА
                     ДИМИТРИНКА КУЗМАНОВА ЦОНКОВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ МИХАЛЕВ
                     ДИМИТЪР АНТОНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪРПЕЛОВ
                     ДИМИТЪР КРУМОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НЕНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НЕОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШОПОВ
                     ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ОВЧАРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ АРАНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ
                     ДИМИТЪР СТРАХИЛОВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ДИМКА ЕВТИМОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМКА НИКОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ДИМЧО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ДИНКО ЛУКОВ ДИНКОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИЕЛА МАРИНОВА ЧОЛАКОВА
                     ДОБРИНА МАНЬОВА КРЪСТЕВА
                     ДОБРИНА МИНКОВА ЧОЛАКОВА
                     ДОБРИНКА ИВАНОВА ЛУКАНОВА
                     ДОБРИНКА РУМЕНОВА МЕДАРОВА
                     ДОЙЧО ДИМИТРОВ ЛУКОВ
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА-ЛУКОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА ЛИЛОВА
                     ДОНЧО ПАВЛОВ ДОНЧЕВ
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ БОТИНОВ
                     ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ГРАМОВ
                     ЕВЕЛИНА БОЙКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ЕВТИМ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА МУСКОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИНКОВА
                     ЕЛЕНА НАСКОВА ГОРЧЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАШОВА
                     ЕЛЕНА РАДЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕОНОРА БРАНКОВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЗА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
                     ЕЛИН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
                     ЕЛИЦА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА
                     ЕМИЛИЯ ПЕНЧЕВА БАЧЕВА
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЗАНКА КИРИЛОВА ДОНЧЕВА
                     ЗАПРИНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ЗАХАРИ АЛЕКСАНДРОВ ТАСЕВ
                     ЗАХАРИ АНТОНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЗАХАРИ ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ЗАХАРИ ТРАЙКОВ МИЦЕВ
                     ЗДРАВКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
                     ЗДРАВКО МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЗДРАВКО СПАСОВ ИЛИЕВ
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВА НАДКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВА ПЕТРОВА САМАРДЖИЕВА
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ РАШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ МИЧКОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ВУТЕВ
                     ИВАН ГАНЧЕВ СПАСОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРЯНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪРПАРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНТОНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ МЕНГОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН КОСТАНТИНОВ БАЛОВ
                     ИВАН ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     ИВАН МАНОИЛОВ НЕШКОВ
                     ИВАН МИНКОВ КЪРПАРОВ
                     ИВАН НАЙДЕНОВ ЦАКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КИРЯНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КЮРКЧИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ НЕГОЙКОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ УШАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ УШАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ЙОТОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КИРЯНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НЕДЕЛЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ЦЕНОВ
                     ИВАН ТОМЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ИВАН ЦОНКОВ КАМЕНОВ
                     ИВАНА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНА НЕДКОВА ПЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ОВЧАРОВА
                     ИВАНКА ДОЙЧОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ЛАЗАРОВА КИРОВА
                     ИВАНКА ЛУКОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ГРАМОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     ИВАНКА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВО ЦОНКОВ БЕЛИШКИ
                     ИГНАТ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ИЛИНА ТОДОРОВА ЙОТОВА
                     ИЛИЯ ДИНКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯН МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА МАНОИЛОВА НЕШКОВА
                     ИНА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРНЕВА
                     ИСУС ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОАННА СТОЯНОВА УШАНОВА
                     ЙОРДАН БОРИСОВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАН ДИНКОВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАНА ПЕТРОВА БЕЛИШКА
                     ЙОРДАНА СТАНЧОВА НЕОВА
                     ЙОРДАНКА АЛИПИЕВА АЛИПИЕВА
                     ЙОРДАНКА ГЕНЧОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЕВТИМИНОВА
                     ЙОТО ПАВЛОВ ХРИСТОВ
                     КАЛИН ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
                     КАЛИН ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ
                     КАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     КАМЕН ПАНЧОВ КАМЕНОВ
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НЕГОЙКОВА
                     КАТЯ БАЛЬОВА ЦАНОВА
                     КАТЯ БОРИСОВА СТОИЧКОВА
                     КАТЯ ЛИЧКОВА СЛАВЧЕВА
                     КЕРАНКА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
                     КИРИЛ СТЕФАНОВ КИНОВ
                     КОЙКА НЕЙЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     КОЛЬО ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ
                     КОНСТАНТИН ИВАНОВ БАЛОВ
                     КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ КРЪНЕВ
                     КОНСТАНТИН ТОДОРОВ МЕДАРОВ
                     КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ КУРТЕВ
                     КОСТАДИНКА МЛАДЕНОВА МЕДАРОВА
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ТОМЕВ МАЗГАНОВ
                     КРАСИМИРА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА
                     КРАСИМИРА ЦОНКОВА ГАРЧЕВА
                     КРЕСА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     КРИСТИАН АНТОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     КРИСТИНА ИВАНОВА КИРЯНОВА
                     КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ДЕЛЧЕВ
                     КРИСТИЯН СИМЕОНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
                     КУНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     КУНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
                     ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
                     ЛАЗАР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛАЗАР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛЕВТЕРКА СЕРГЕЕВА МАЛИНОВА
                     ЛИДИЯ ТОДОРОВА НЕДЕЛЕВА
                     ЛИДИЯ ЦОНКОВА КАМЕНОВА
                     ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ЦЕКОВА
                     ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ФИЙТЪМ
                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЛИНА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА
                     ЛОРА ИВАНОВА ПИТЕКОВА
                     ЛУКА ИВОВ БЕЛИШКИ
                     ЛУКАН ДИНКОВ ЛУКОВ
                     ЛУКАН НЕНКОВ АСЕНОВ
                     ЛУЛЧО ПЕТРОВ УЗУНОВ
                     ЛУСИЯНА НАСКОВА ГОРЧЕВА
                     ЛУШКА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮБЕН СТАНИСЛАВОВ СТОИЧКОВ
                     ЛЮБКА ЗЛАТАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЛЮБКА ПЕТКОВА БАЧЕВА
                     ЛЮБОМИР ДЕЛЧОВ ПАВЛОВ
                     ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ БОЖИНОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЛЮБОСЛАВ СТОЯНОВ БАЛОВ
                     ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВА ДОБРЕВА
                     МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАГДАЛИНА ПАВЛОВА ХРИСТОВА
                     МАЛИНА НИКОЛАЕВА ФИЛИПОВА
                     МАНОИЛ ИВАНОВ НЕШКОВ
                     МАРИАНА АНТОНОВА АНТОНОВА
                     МАРИАНА ЛУКОВА БАЛОВА
                     МАРИАНА МИТКОВА КИЧУКОВА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА ЛИЧОВА
                     МАРИАНА САВОВА ПЕЙЧЕВА
                     МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МЕДАРОВА
                     МАРИЕТА ПЕТЬОВА МИХОВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МАРИН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
                     МАРИН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАШЕВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ВЕЛЬОВА СПАСОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА СПАСОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КИРЯНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА МЕНГОВА
                     МАРИЯ КРУМОВА ЕВТИМИНОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА УШАНОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА СТОИЧКОВА
                     МАРИЯ НАТОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ НЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ НЕНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ РАДОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ САВЕВА РАЛЧЕВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ СПАСОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ СТАМЕНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ СТОИМЕНОВА ПАНКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯН ЗАХАРИЕВ РАДИЧКОВ
                     МАРИЯНА НЕЙЧОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯНА НИКОЛОВА БОТИНОВА
                     МАРТИН ЕМИЛОВ БЕРБЕРОВ
                     МАРУСЯ ГАНЧЕВА ЩЪРКОВА
                     МАЯ ГЕОРГИЕВА КИРЯНОВА
                     МАЯ ДИНЧЕВА ДЕЛИЙСКА
                     МЕТОДИ САШОВ СЛАВЧЕВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА НОВТЕКОВА
                     МИЛЕНА ДИМОВА ПЕТРОВА
                     МИЛКА СТОЯНОВА БЕРБЕРОВА
                     МИМА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
                     МИНА ВЕЛКОВА ПАНДЖЕРОВА
                     МИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРЕЛА ЦАНКОВА КЪНЧЕВА
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ КУКОВ
                     МИХАИЛ ДАНЧОВ БЛАГОВ
                     МИХАИЛ ТИНКОВ ДИМИТРОВ
                     МЛАДЕН ТОДОРОВ МЕДАРОВ
                     МОНИКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА УШАНОВА
                     НАДКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     НАДЯ АБДЕЛУАХИД БАРАКА
                     НАСКО ПЕТРОВ ГОРЧЕВ
                     НАТО ГЕОРГИЕВ РАЛЧЕВ
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА МЕНГОВА
                     НЕВЕНКА СТОЯНОВА РАЛЧЕВА
                     НЕДА ВЕЛЬОВА ПИТЕКОВА
                     НЕДЕЛКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     НЕДЕЛЯ НЕШОВА НЕЙЧОВА
                     НЕДКА ПЕТКОВА НЕЙЧЕВА
                     НЕДКО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
                     НЕДКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДЯЛКА ЙОЗОВА КАМЕНОВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НЕДЯЛКО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     НЕЙЧО СТОЯНОВ БОДУРОВ
                     НЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     НЕНКО АСЕНОВ ОСТРЕВ
                     НЕНКО НЕДЯЛКОВ МИНДИЛОВ
                     НЕНКО СТОЙНОВ ГАРЧЕВ
                     НЕНО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     НЕША ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     НЕШКА СТАНЧЕВА КИРЯНОВА
                     НИКОЛ ГОСПОДИНОВА РАДИЧКОВА
                     НИКОЛА МАНЬОВ ЛУКОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ УШАНОВ
                     НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ БОТИНОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БАЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ АНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГАЛИТЬОНОВ КЕСЯКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПИТЕКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕОВ
                     НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ ПАВЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВУТЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОМУСЧИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ УШАНОВ
                     НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛАЙ НЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ УШАНОВ
                     НИКОЛАЙ ХАРАЛАМПИЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЦОНКОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛЕТА ИВАНОВА НЕГОЙКОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КЕСЯКОВА
                     НИКОЛИНА СЛАВЧЕВА СОФРОНОВА
                     НИНА ДОЙЧЕВА ДОНЧЕВА
                     НИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     НИНА СТОЯНОВА СЕРАФИМОВА
                     НИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
                     НОНА ДЕЛЧОВА ПИТЕКОВА
                     НОНА ИВАНОВА ЛУКОВА
                     НОНКА ДИНКОВА ЛУКОВА
                     НОНКА ХРИСТОВА БАЛОВА
                     НОНКА ХРИСТОВА ПОПОВА
                     НОНКА ХРИСТОСКОВА НЕДЕЛЕВА
                     НОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ОРЛЕВ
                     ОГНЯН ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ
                     ОЛГА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ОРЛИН СТОЙКОВ СИРАКОВ
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПИТЕКОВ
                     ПАВЕЛ ДОНЧЕВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ГЪРБЕВ
                     ПАВЛЕТА СВЕТОСЛАВОВА ПАВЛОВА
                     ПАВЛИНКА СТОЯНОВА БАЙЛОВСКА
                     ПАНЧО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
                     ПАРАШКЕВА АСЕНОВА КЮРКЧИЕВА
                     ПАРАШКЕВА ЛУКОВА СИРАКОВА
                     ПЕНКА ГЕНОВА БОТИНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЕВА
                     ПЕНКА ЗЛАТАНОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ПЕНКА ЛУКОВА ПАВЛОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА БОГОЕВА
                     ПЕПА ЦАНОВА РАДОЕВА
                     ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ТАСЕВ
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА ПИТЕКОВА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА ЦАКОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА МЕНГОВА
                     ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПИЖОВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МЕЧЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПАВЛОВ
                     ПЕТЪР ЛУКАНОВ ПАНЧЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ СПАСОВ
                     ПЕТЪР СПАСОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГРАМОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕЩАРОВА
                     ПЕТЯ ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     ПЕТЯ САВЕВА РАЛЧЕВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
                     ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ПИТЕКОВА
                     ПЛАМЕНА СТОЯНОВА ПАНКОВА
                     РАДА ПЕТРОВА РАДОВА
                     РАДИ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
                     РАДКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА
                     РАДКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     РАДКО ЦВЯТКОВ ШЕНТОВ
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИЧКОВ
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЦЕНОВ
                     РАДОСЛАВ ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ
                     РАДОСЛАВА ПАВЛОВА ДИНКОВА
                     РАДОСТИНА АНДРЕЕВА СЕРАФИМОВА
                     РАЙНА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА
                     РАЙЧО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА ДАНЧОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА КОНСТАНТИНОВА ВЛАСАКОВА
                     РОСИЦА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     РУМЯНА АНЧЕВА БИСЕРОВА
                     РУМЯНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
                     РУМЯНА БОРИСОВА МЪТЕНИЧАРОВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА КИРЯНОВА
                     РУСКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     САВЕ АТАНАСОВ РАЛЧЕВ
                     САВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     САВО АНДРЕЕВ ЛЕКОВ
                     САШКА ИЛИЕВА КЪРПАРОВА
                     САШКА РУМЕНОВА ИЛИЙСКА
                     САШО БОРИСОВ СЛАВЧЕВ
                     САШО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТЛА БОРИСОВА ЧОЛАКОВА
                     СВЕТЛА ХРИСТОВА КИРЯНОВА
                     СВЕТЛАНА МИШЕВА ЧАВДАРОВА
                     СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА ПАВЛОВА
                     СВЕТЛАНА НЕНЧЕВА ВУТЕВА
                     СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ
                     СВЕТОСЛАВА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     СВЕТОСЛАВА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВАНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА
                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     СИЛВИЯ САШЕВА АНГЕЛОВА
                     СИМЕОН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     СИМОНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
                     СЛАВКА БОРИСОВА СЛАВЧЕВА
                     СНЕЖАНА МИТОВА ГЕОРГИЕВА
                     СПАС ГЕОРГИЕВ МЪТЕНИЧАРОВ
                     СПАСКА ИВАНОВА БАЧЕВА
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ТАНЕВ
                     СТАНИСЛАВА МИРОСЛАВОВА ЦЕКОВА
                     СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА БОГДАНСКА
                     СТАНКА КОСТОВА ПАВЛОВА
                     СТАНЧО СПАСОВ ДЖАМЯРОВ
                     СТАНЧО СТОЯНОВ ГЕРМАНОВ
                     СТЕФАН БОРИСОВ ПУШКАРОВ
                     СТЕФАН КИРИЛОВ КИНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ГРАМОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАНА НЕНОВА КЪРПАРОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА БАРАКА
                     СТЕФКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ШОПОВА
                     СТЕФКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     СТЕФКА РАШКОВА ТОДОРОВА
                     СТЕФКА СТАНЧОВА ЧОЛАКОВА
                     СТЕФКА СТОЯНОВА БАЛОВА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЙНО НЕНОВ ГАРЧЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ДИНКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ РЕНДАКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ УШАНОВ
                     СТОЯН ЛУКОВ ДИНКОВ
                     СТОЯН НЕЙЧЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ УШАНОВ
                     СТОЯН ПАНЧОВ БАЛОВ
                     СТОЯНКА ИВАНОВА БАЛОВА-ЦВЕТКОВА
                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ГОРЧЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ГРАМОВА
                     СЪБКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА-ГЪРБЕВА
                     ТЕОДОР МЕТОДИЕВ ВЕЛКОВ
                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ТЕОДОРА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
                     ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА МЕДАРОВА
                     ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА
                     ТЕОДОРА СТАЙКОВА ОРЛЕВА
                     ТОДОР АНГЕЛОВ КЪРПАРОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПИТЕКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПИТЕКОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ САМАРДЖИЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ САМАРДЖИЕВ
                     ТОДОРА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     ТОДОРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ТОДОРКА СТЕФАНОВА КИНОВА
                     ТОМА ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТОНИ ДИМИТРОВА ЗАКОВА
                     ТОНИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ТОТА НЕШКОВА ДИМОВА
                     ТОТКА ГАВРИЛОВА ДОМУСЧИЕВА
                     ТОТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ТОТКА ИВАНОВА САДИНОВА
                     ТОТКА НИКОЛОВА БОДУРОВА
                     ТОТКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОТКА ПАВЛОВА ПИТЕКОВА
                     ТОТКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОТКА ХРИСТОВА РАШЕВА
                     ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ НЕДЕЛЕВ
                     ФАТМА БОЯНОВА СЛАВЧЕВА
                     ФИДЕЛ КИРОВ ИВАНОВ
                     ФИЛИП ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
                     ФИЛИП СТРАХИЛОВ ДОБРЕВ
                     ХАРАЛАМПИ ПЕТКОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     ХРИСТИНА АНДОНОВА ДОГАНОВА
                     ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА САВОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БАЛАНОВА
                     ХРИСТИНА ИВОВА БЕЛИШКА
                     ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА МИНДИЛОВА
                     ХРИСТИНА НЕЙЧОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА ЙОНЧЕВА
                     ХРИСТИЯН ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТИЯН ЛАЗАРОВ ГРИГОРОВ
                     ХРИСТИЯНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ НЕОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО РАДИАНОВ ЗУМПАЛОВ
                     ЦАНА ЛУЛЧОВА ВУТЕВА
                     ЦАНКА НИКОЛОВА ЛЕКОВА
                     ЦАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАН КОСТОВ КУРТЕВ
                     ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
                     ЦВЕТАНА ЛЕНИНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА БАЧЕВА
                     ЦВЕТАНА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТАНА СТОЯНОВА АНЧЕВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЖУРОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА БАЛОВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЙНОВА КУРТЕВА
                     ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВИКТОРОВА НАЙДЕНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ФИДЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА КУРТЕВА
                     ЦВЕТИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ САВОВ
                     ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА ВУТЕВА
                     ЦВЕТОМИРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ЦЕЦА ЛУКОВА АНТОНОВА
                     ЦЕЦА САВОВА ЦЕНОВА
                     ЦОНА ПЕТРОВА КИНОВА
                     ЦОНА СТАНЧОВА ДЖАМЯРОВА
                     ЦОНКА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА
                     ЦОНКА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЦОНКО МИХАЙЛОВ ЦОНКОВ
                     ЯВОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ЯНКА ПЕТРОВА КОСТОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов
 

Секция №004

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
         адрес на избирателната секция СУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Васил Левски"№2

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АГЛИКА ГЕОРГИЕВА ПИСАНОВА
                     АКСЕНИЯ БОГДАНОВА ОСТРЕВА
                     АЛЕКС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ РАДОЕВ
                     АНА НЕШКОВА ЛИЧЕВА
                     АНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     АНАТОЛИ СЕВДИМ ХЮСНИ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ ДИМОВ
                     АНДРЕА НИКОЛАЕВ ФИЛИПОВ
                     АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     АНДРЕЙ НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
                     АНДРЕЯ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
                     АНЕЛИЯ БОРИСОВА ГРЪНЧАРОВА
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     АНИ ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА-ЕНКОВА
                     АНИ ГЕОРГИЕВА ТОМЕВА
                     АНИТА ЮРИЙ ПЕТРОВА
                     АНКА БОРИСОВА ГРЪНЧАРОВА
                     АНКА ЛУКАНОВА ДАНКОВА
                     АНТОНИЯ ТИХОМИРОВА СТОИЛОВА
                     АСЕН ПАВЛОВ ОСТРЕВ
                     АТАНАС ВЕРГИЛОВ ИВАНОВ
                     БЕЛОСЛАВА МИРОСЛАВОВА ЗЛАТКОВА
                     БОРИС ДОБРЕВ КАРАДЖОВ
                     БОРИС ИЛИЕВ ГЪРКОВ
                     БОРИС ИЛИЕВ ГЪРКОВ
                     БОРИС ЛЮБОМИРОВ ГРЪНЧАРОВ
                     БОРИС ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     БОРИС ХАРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     БОРИСЛАВ БОРИСОВ ГРЪНЧАРОВ
                     БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ДАМЯНОВСКИ
                     БОРЯНА ИВАНОВА ПАНДЖАРОВА
                     БОРЯНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     БОЯН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МЕЧЕНОВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ДАНКОВА
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА САРАДЖОВА
                     ВАНЯ КРАСИМИРОВА ДАМЯНОВА
                     ВАСИЛ АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕНЧОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ БАЛОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ САВОВ
                     ВЕЛИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАСТУШКИ
                     ВЕЛКО НИКОЛОВ РОГАЧЕВ
                     ВЕНКО ИВАНОВ СТОЯДИНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ГРИГОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ГРУЕВА АНДРЕЕВА
                     ВЕРА ИВАНОВА КОПРИНКОВА
                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ВЕРКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ВЕРКА ТИНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕРОНИКА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА-АНГЕЛОВА
                     ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ ЗЛАТКОВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИНКОВА ГЕЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА МЕНГОВА
                     ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЦВЯТКОВА
                     ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
                     ВИКТОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ВИКТОР ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЗАХАРИЕВА
                     ВИКТОРИЯ РАДОВА ЧОЛАКОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА САМОДИВКИНА
                     ВИОЛЕТА ГРОЗДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА СТОЯДИНОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
                     ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
                     ВЪРБАН ПЕТРОВ ДАНЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАБРИЕЛА ТИНКОВА ДАНКОВА
                     ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛЯ ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ГАНКА ВЕЛКОВА ЧОЛАКОВА
                     ГАНЧО ИЛКОВ АТАНАСОВ
                     ГАНЧО ТОДОРОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕНА ДЕЛЧЕВА ДИШЛЯНОВА
                     ГЕНА ЦВЕТКОВА МЕДАРОВА
                     ГЕНКА ИВАНОВА МЕТАНОВА
                     ГЕНЧО ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИНДИЛОВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГРИГОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ТОМЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРКОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ БОЯДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАВРЪКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕРЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ МАРИНСКИ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВТИМИНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПИРДОПСКИ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ИВТИМИНОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГРЪНЧАРОВ
                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ
                     ГРИГОР ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
                     ГРОЗДАНКА ИВАНОВА ГЕНОВА
                     ГЪЛАБИНА ГРОЗЮВА ПЕТРОВА
                     ГЮЛДЖАН РИВАЕТ ЕХЛИМАН
                     ДАНАИЛА СТОЯНОВА ФИЛИПОВА
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ДАНИЕЛА ДЕНЕВА ДЕНЕВА
                     ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ДАСКАЛОВА-ХАРАЛАМПИЕВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ДАФИНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ДЕЛА ИВАНОВА ГЪРКОВА
                     ДЕЛКА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА
                     ДЕЛКА ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА
                     ДЕЛКА ПЕТРОВА МЕТАНОВА
                     ДЕЛКА ХАРАЛАМПИЕВА АНАСТАСИАДУ
                     ДЕНА РАДОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА АЙГЪРОВА
                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА МИЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ФЪРКОВА
                     ДИАНА КРАСИМИРОВА ДАМЯНОВА
                     ДИАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИМИТРА КУЗОВА ЦИНЦАРОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА РЕНДАКОВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА САВОВСКА
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА-СТОЯНОВА
                     ДИМИТЪР ВЕЛЬОВ РОГАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШИРОКАНСКИ
                     ДИМИТЪР МИРОНОВ МЛАДЕНОВ
                     ДИМИТЪР НИКИФОРОВ САМОДИВКИН
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДАМЯНОВСКИ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОДОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛАНКОВ
                     ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОБРИ БОРИСОВ КАРАДЖОВ
                     ДОБРИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
                     ДОБРИНА ИВАНОВА ДИШЛЯНОВА
                     ДОБРИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ДОБРОМИР БОРИСОВ КАРАДЖОВ
                     ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
                     ДОНИКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНЧО ГЕОРГИЕВ МЕНГОВ
                     ДОРОТЕЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ШАФЕРОВ
                     ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪНЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА САМОДИВКИНА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДАМЯНОВСКА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛИНА ПАВЛОВА ОСТРЕВА
                     ЕЛИЦА СТОЯНОВА ГЕНОВА
                     ЕМИЛ ВИЛИЯНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА МИКОВА-ИВАНОВА
                     ЗАНА ТОДОРОВА НЕОВА
                     ЗАХАРИ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЗАХАРИНА НИКОЛОВА САМОДИВКИНА
                     ЗЛАТА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИНДИЛОВА
                     ЗЛАТКА ЛУКОВА СТОЕВА
                     ЗЛАТКО МИРОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
                     ЗЛАТОМИР ИВАНОВ КАЛЧЕВ
                     ИВА ТОДОРОВА ЮРУКОВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ДИМОВ
                     ИВАН БЕНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ САМОДИВКИН
                     ИВАН ИЛИЕВ ПАВЛОВ
                     ИВАН КИРЧЕВ ЦИНЦАРОВ
                     ИВАН МИТКОВ МАНЧЕВ
                     ИВАН НЕШКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ РЕНДАКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПАНДЖАРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАДЕВ КОПРИНКОВ
                     ИВАН РУМЕНОВ СТОИЛОВ
                     ИВАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОИМЕНОВ ПЕНЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ РЕНДАКОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ДАНКОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕНЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ДРАГНЕВ
                     ИВАН ЦОНЧЕВ БАНОВСКИ
                     ИВАНА ИЛИЕВА ГЪРКОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА МАНЧЕВА
                     ИВАНКА ВЕНКОВА ЗАХАРИЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НЕЙКОВА
                     ИВАНКА ДОБРЕВА СЕРАФИМОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КАНОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА СТОИЛОВА
                     ИВАНКА НЕНОВА МЕТАНОВА
                     ИВАНКА НЕНОВА ТОМЕВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА БОЯДЖИЕВА
                     ИВАНКА ЦАКОВА ПЕТРОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИВО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ИВО ИЛКОВ ИЛИЕВ
                     ИВО ЦАКОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИАНА ЦВЯТКОВА ПИЖОВА
                     ИЛИЯ БОРИСОВ ГЪРКОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ СЕРАФИМОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ СЕРАФИМОВ
                     ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯН СТОЯНОВ ИВТИМИНОВ
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     ИЛИЯНА ТИХОМИРОВА СТОИЛОВА
                     ИЛИЯНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ИЛКО ГАНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ИСТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
                     ИТАЛИЯНА КУНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     ЙОАН ПЕТРОВ ГРАМОВ
                     ЙОАННА РОСЕНОВА ФИЛИПОВА
                     ЙОНКА ГЕОРГИЕВА БАЛОВА
                     ЙОНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ЙОНКА ХАРАЛАМПИЕВА РОГАЧЕВА
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ДИШЛЯНОВ
                     ЙОРДАН НАУМОВ СТОИЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАРАШКЕВОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ КАНОВ
                     ЙОРДАНА СТРЕЗОВА ЛУКОВА
                     ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА ГРЪНЧАРОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА ВАСИЛЕВА
                     КАЛИНА ДИМОВА ИВАНОВА
                     КАЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА КИРЯНОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ГЕЧЕВА
                     КАТЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА МИНДИЛОВА
                     КАТЯ ТРАЙКОВА ТОМОВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КИРИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     КИРИЛ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ
                     КИРИЛ ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
                     КИРЧО ИВАНОВ ЦИНЦАРОВ
                     КОЙКА ФИЛИПОВА КОЛЕВА
                     КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ ЛУМБЕВ
                     КОНСТАНТИН НИКОЛОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СОКОЛОВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ НЕЙКОВ
                     КРАСИМИРА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     КРИСТИНА ГАНЧЕВА БУЛАКИЕВА
                     КРИСТИЯН АНГЕЛОВ ДИМОВ
                     КРУМ СПАСОВ НЕЙКОВ
                     КУНА АЛЕКСИЕВА КАВРЪКОВА
                     КУНКА ВЕЛИНОВА ВЪЛКОВА
                     ЛАЗАР НИКОЛОВ ПАНДЖЕРОВ
                     ЛАЛКА СНЕЖАНОВА НИКОЛОВА
                     ЛАТИНКА ХАРАЛАМПИЕВА ГРАМОВА
                     ЛОРЕНА НИКОЛАЕВА РЕНДАКОВА
                     ЛУКАН ТОДОРОВ ДАНКОВ
                     ЛУШКА ЛАЗАРОВА ОСТРЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР ЗДРАВКОВ АЛИПИЕВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ
                     МАГДАЛЕНА ЗАХАРИЕВА АНАНИЕВА
                     МАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     МАРГАРИТА АНТОНОВА СТОИЛОВА
                     МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПАРАШКЕВОВА
                     МАРИАНА ЙОСИФОВА ГРЪНЧАРОВА
                     МАРИАНА НЕНОВА ГЕЧЕВА
                     МАРИАНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     МАРИЕЛА МИТКОВА МАНЧЕВА
                     МАРИЕЛА НИКОЛОВА СЕРАФИМОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ТОНТУРОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     МАРИН ТЕОДОРОВ БАЛОВ
                     МАРИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИО НАЙДЕНОВ ЗЛАТКОВ
                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ЗЛАТКОВА
                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЗЛАТКОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА САМОДИВКИНА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА САДИНОВА-ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ИВТИМИНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЕВТИМОВА-МЕДАРОВА
                     МАРИЯ НЕШКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯН СТОЯНОВ АСПАРУХОВ
                     МАРИЯН ТОДОРОВ МЕДАРОВ
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА СЕРАФИМОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА САМОДИВКИНА
                     МАРТИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
                     МАРТИН ДИМИТРОВ ЛАНКОВ
                     МАЯ МАРИНОВА СТОИЛОВА
                     МЕТОДИ ЛЮБОМИРОВ КАЧКОВ
                     МЕТОДИ ХАРИЕВ АНТОНОВ
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАЛОВА
                     МИЛАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     МИЛЕН ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
                     МИЛКА ДИМИТРОВА САРАДЖОВА
                     МИЛКА СТОЙНОВА ПАСКАЛЕВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
                     МИНКА ВЕЛКОВА САРАДЖОВА
                     МИНКА ТОДОРОВА ЧАЛЪКОВА
                     МИРЕНА ДОБРИНОВА МИНЧЕВА
                     МИРОН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ ЗЛАТКОВ ЗЛАТКОВ
                     МИРОСЛАВ НЕНОВ МЕТАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ МАНЧЕВ
                     МИТКО ИВАНОВ САРАДЖОВ
                     МИХАИЛ БОЯНОВ МИНЧЕВ
                     МИХО ИВАНОВ ГЛУХКИН
                     МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ БОЖКОВ
                     МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     МОНИКА КРАСИМИРОВА СОКОЛОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВСКА
                     НАЙДА ПЕНЧЕВА ФИЛИПОВА
                     НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ЗЛАТКОВ
                     НАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НАУМ ИВАНОВ СТОИЛОВ
                     НЕВЕЛИНА НИКОЛОВА САРАДЖОВА
                     НЕВЕНА НИКОЛОВА СЕРАФИМОВА
                     НЕДА РАДОВА ГЕШЕВА
                     НЕДА СПАСОВА НЕЙКОВА
                     НЕДА СПАСОВА НЕЙКОВА
                     НЕДЕЛКА ДЕЛЧОВА ГЛУХКИНА
                     НЕДЕЛКА МЕТОДИЕВА ТАБАНДЖОВА
                     НЕДКА НИКОЛОВА РАНЧЕВА
                     НЕДЯЛКА САВОВА ПЕНЕЛОВА
                     НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     НЕЙКО ДИМИТРОВ КЕРКЕНЯКОВ
                     НЕЛИ АНДРЕЕВА МАРКОВА
                     НЕЛИ ХРИСТОВА ИВАНОВА-ФРАНКЕ
                     НЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА
                     НЕНКО ВАСИЛЕВ НЕНЧЕВ
                     НЕНКО НИКОЛОВ ВАРГЕЛОВ
                     НЕНКО ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
                     НЕНО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     НЕНО МИРОСЛАВОВ МЕТАНОВ
                     НИКИФОР МАРИНОВ САМОДИВКИН
                     НИКОЛА БОРИСОВ ДАМЯНОВСКИ
                     НИКОЛА ВЕЛЕВ РОГАЧЕВ
                     НИКОЛА ВИКТОРОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОНТУРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ СЕРАФИМОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ БАЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДАМЯНОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛЕКОВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КЪРЖИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ РЕНДАКОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ГЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛКОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ
                     НИКОЛАЙ ЛУКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЛУКОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕРЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ АНДРЕЕВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИМОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ВАРГЕЛОВ
                     НИКОЛИНА АСЕНОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     НИНА МАРИНОВА БАЛОВА
                     НИНА СПАСОВА ИВАНОВА
                     НОНА НИКОЛОВА ИВТИМИНОВА
                     НОНКА ДЕЛЧОВА АЛИПИЕВА
                     НОНКА КИРИЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     НОНКА НИКОЛОВА НЕОВА
                     НУРГЮЛ МЕХМЕД АПТУЛА
                     ПАВЕЛ АСЕНОВ ОСТРЕВ
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ СЕРАФИМОВ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
                     ПАВЛИНА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА
                     ПАВЛИНКА ДЕЛЧЕВА ВЪЛКОВА
                     ПАВЛИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     ПАНКА НЕНОВА НИКОЛОВА
                     ПАНЧО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ПАРАШКЕВА СТОЯНОВА ГЛУХКИНА
                     ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАРАШКЕВОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПЕНА ПЕТРОВА ТОНТУРОВА
                     ПЕНА РАДОВА МИНЧЕВА
                     ПЕНКА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВТИМИНОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МЕДАРОВА
                     ПЕПА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ПЕТКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
                     ПЕТКА МАРИНОВА ГЛУХКИНА
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА СТОЯНОВА НЕЙКОВА
                     ПЕТРАНА ЦВЯТКОВА КАРАДЖОВА
                     ПЕТРАНКА ГРИГОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ПЕТРУШКА НАЙДЕНОВА ДАМЯНОВА
                     ПЕТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОДОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАНГАРОВ
                     ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ ГРАМОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
                     ПЕТЪР НАЙДЕНОВ БАЛОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ МИЛЕВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОСКОВ ГЕЧЕВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПАНДЖЕРОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ЛИСЕВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     ПЛАМЕН БОЯНОВ МИНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ РАНЧЕВ
                     ПОЛИНА НЕЙКОВА КЕРКЕНЯКОВА
                     ПОЛИНА РАШОВА КАЧКОВА
                     ПОЛЯ ИЛИЕВА МЕДАРОВА
                     ПЪРВАНА МИРЧЕВА ТОНТУРОВА
                     РАДА ГЕОРГИЕВА ЗЯПКОВА
                     РАДИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
                     РАДКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     РАДКА ВЕЛЬОВА ДОДОВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     РАДКА РАШКОВА ИВАНОВА
                     РАДОСЛАВ МИРОНОВ МЛАДЕНОВ
                     РАДОСЛАВ СТОЯНОВ КАРАИВАНОВ
                     РАДОСТИН ДИМИТРОВ ЛАНКОВ
                     РАЙНА АСПАРУХОВА КАТРАНДЖИЙСКА
                     РИЛКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     РОСИЦА ФИЛИПОВА ПИРДОПСКА
                     РУМЕН БОРИСОВ СТОИЛОВ
                     РУМЯНА ДОБРЕВА ЯНАКИЕВА
                     РУСЛАН ДЕНЕВ ДЕНЕВ
                     САБИНА АНГЕЛОВА ДИМОВА
                     САВА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     САШКА СТАМЕНОВА КЕРКЕНЯКОВА
                     СВЕТЛА БОРИСОВА МЕЧЕНОВА
                     СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ЛИЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     СЕДЕФКА МАЛИНОВА ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ ВЛАСАКИЕВА ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВСКА
                     СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ
                     СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА КЪРПАРОВА
                     СНЕЖАНА АЛЕКСИЕВА НИКОЛОВА
                     СПАС АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     СПАС КУРТОВ НЕЙКОВ
                     СПАС РАДКОВ ЧЕРНЕВ
                     СПАСКА АНГЕЛОВА МИЛЕВА
                     СТАНИМИРА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНИМИРА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНИСЛАВ БОРИСОВ КАРАДЖОВ
                     СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МЕЧЕНОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ДИМОВ
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВСКА
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     СТЕФАН ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ
                     СТИЛИЯН ИВАНОВ СТАНИМИРОВ
                     СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     СТОИМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
                     СТОЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВТИМИНОВ
                     СТОЯН ГРИГОРОВ ПИЖОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ КАНОВ
                     СТОЯН КИРИЛОВ ЗЯПКОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ГЕНОВ
                     СТОЯН СИМЕОНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     СТОЯН СПАСОВ НЕЙКОВ
                     СТОЯН ТОШКОВ НАЙДЕНОВ
                     СТОЯН ЦВЕТКОВ КАРАИВАНОВ
                     СТОЯНКА НИКИФОРОВА НАЙДЕНОВА
                     СТОЯНКА ПАВЛОВА ФИЛИПОВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА КОПРИНКОВА
                     СЪБА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАМАРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ТАНЯ ДЕЛКОВА ГЕНЧЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
                     ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЧАЛЪКОВА
                     ТАТЯНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА
                     ТЕОДОРА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ЮРУКОВА
                     ТЕОФИЛ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     ТИНКА ДИМИТРОВА ВАРГЕЛОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТИНКО ЛУКАНОВ ДАНКОВ
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТОШОВ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ СТОИЛОВ
                     ТОДОР ВЪРБАНОВ ДАНЧЕВ
                     ТОДОР ГАНЧЕВ КЪРПАРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ДАНКОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ МЕДАРОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ МЕДАРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ РОГАЧЕВ
                     ТОДОР ОЛЕГ СИРАКОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЦВЕТАНОВ ЧОЛАКОВ
                     ТОДОР ЦВЯТКОВ ЧОЛАКОВ
                     ТОДОРА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ТОДОРКА ТОНЧЕВА КАВРЪКОВА
                     ТОНИ КОСТАНТИНОВА БАЛОВА
                     ТОТА НЕШОВА МАРКОВА
                     ТОТА ПАНЧЕВА ВЕЛИКИНА
                     ТОТКА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА
                     ФИДАНКА БОРИСОВА ШАРКОВА
                     ФИЛИПА ГЕОРГИЕВА ПИРДОПСКА
                     ХРИСТИАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МЕНГОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА МЕДАРОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА РЕНДАКОВА
                     ХРИСТИНА САВОВА ПЕНЕЛОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИЯН ВЪРБАНОВ ДАНЧЕВ
                     ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТИЯН МЛАДЕНОВ БОЖКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ЦАНА ВЪРБАНОВА АНДРЕЕВА
                     ЦАНКА БОРИСОВА ЗЛАТКОВА
                     ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ВАРГЕЛОВА
                     ЦВЕТА НИКОЛОВА ГЛУХКИНА
                     ЦВЕТАН БОЖИНОВ ЦЕНОВ
                     ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ФИЛИПОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ РЕНДАКОВ
                     ЦВЕТАН КУРТОВ НЕЙКОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ
                     ЦВЕТАНА АНЕВА ШАФЕРОВА
                     ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА ЦЕНОВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА
                     ЦВЕТАНА СТОЯНОВА СТАМЕНОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИНЕВА
                     ЦВЕТАНКА КРАЙЧЕВА ГЪРКОВА
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА БАНОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДЕЛЕВА ПАРАШКЕВОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЗДРАВКОВА АЛИПИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ
                     ЦВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ НЕНОВ
                     ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЯТКО ВЛАДИМИРОВ ЦВЯТКОВ
                     ЦВЯТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЯТКО СТОЯНОВ КАРАИВАНОВ
                     ЦОНА ТОДОРОВА ПАСКАЛЕВА
                     ЦОНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ЦОНКА МАНЬОВА ЧОЛАКОВА-ЛАНКОВА
                     ЦОНЧО ИВАНОВ БАНОВСКИ
                     ЮЛИЙ МИЛЧЕВ МАРИНОВ
                     ЮЛИЯ ЛУКАНОВА СТОЙЧЕВА
                     ЮЛИЯН БОРИСОВ ВЕЛКОВ
                     ЯВОР ВИКТОРОВ АНГЕЛОВ
                     ЯКИМА ПАВЛОВА ОСТРЕВА
                     ЯНАКИ КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №005

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
         адрес на избирателната секция СУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Васил Левски"№2

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МЕДАРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НЕДЕЛЬОВ САМАРДЖИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ФЕРДИНАНДОВ ТОТЕВ
                     АЛИПИ СТЕФАНОВ ЦОКОВ
                     АНА ЛУКОВА БОЯДЖИЕВА
                     АНА ПЕТРОВА ПАНОВА
                     АНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     АНГЕЛ ДЕЛЧОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА КОВАЧГАНЕВА
                     АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА РУСЕВА
                     АНЕЛИЯ ЛУКАНОВА ДЖАМЯРОВА
                     АНЕТА ПЕТРОВА ШОПОВА
                     АНИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     АНИ ИВАНОВА ЦОКОВА
                     АНИТА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА МЕТОДИЕВА АСЕНОВА
                     АНКА ХРИСТОВА ШОПОВА
                     АННА ИВАНОВА СЕРАФИМОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     АНТОАНЕТА ПАВЛОВА ГЕРДЖИКОВА
                     АНТОНИЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
                     АСЕН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ
                     АСЕН МИТКОВ БОРИСОВ
                     АСЕНКА МИНЧЕВА НИКОЛОВА
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МАРИНОВ БАНЧЕВ
                     АТАНАС НАЙДЕНОВ ВЪРБАНОВ
                     БОЖИДАР БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
                     БОЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     БОНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     БОРИС ЗДРАВКОВ ПЕНЕВ
                     БОРИС МЕТОДИЕВ СЛАВЧЕВ
                     БОРИС ПЕТРОВ ДЖУРОВ
                     БОРИСЛАВ АНТОНОВ ТОДОРОВ
                     БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАРКОВ
                     БОРИСЛАВА АТАНАСОВА ВЪРБАНОВА
                     БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЕНТИНА ПАСКОВА ГАБРОВСКА
                     ВАЛЯ БОРИСОВА ВЪРБАНОВА
                     ВАНЯ ПЕТЬОВА ЗЛАТКОВА
                     ВАНЯ СТОЯНОВА КЪНЧЕВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ СУРЛЕКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ АБАДЖИЕВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ВЪЛКОВ
                     ВАСИЛКА АНГЕЛОВА НАЧЕВА
                     ВАСИЛКА ЗЛАТКОВА САВОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛКА ЛЮБОМИРОВА МАРИНОВА
                     ВАСИЛКА РАЙЧЕВА МИНКОВА
                     ВАСКА ВЕЛИНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА НЕОВА
                     ВЕЛЬО ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
                     ВЕЛЬО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ВЕНЕТА СПАСОВА АБАДЖИЕВА
                     ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛКА СТАНЧЕВА КЪНЧЕВА
                     ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА ПРОКОПИЕВА
                     ВЛАДИМИР БОРИСОВ МАРКОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАЙКОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШОТОРОВ
                     ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЪРБАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ
                     ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА БАЛОВА
                     ГАВРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГАНКА НЕНКОВА КОШЕВА
                     ГАНКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
                     ГАНКА НИКОЛОВА ПАНОВА
                     ГЕНЧО ЛАЗАРОВ УШЕВ
                     ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БАЙЛОВСКИ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ НАЛБАНТОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЙЛОВСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СЕРАФИМОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ОСТРЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАЧЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ОСТРЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
                     ГЕОРГИ СЕРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНОВ
                     ГЕОРГИ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕРДЖИКОВ
                     ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ ТЕРЗИЕВ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГАНА ДЕЛЧОВА КАНТАРОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЙСКА
                     ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА МИТЕВА
                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГРАДИНАРОВА
                     ГЕРГАНА ТОМОВА ВИСАРИЕВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ГЕРГИНА ЗЛАТКОВА СТАНЧЕВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА РАЙКОВА
                     ГРИГОР ТОДОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ГРУЙО ЛАЛОВ ЛАЛОВ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛА КУНЧЕВА ДОНЧЕВА
                     ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА КЪНЧЕВА
                     ДАРИНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
                     ДАФИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ДЕЛКА НИКОЛОВА КОСТОВА
                     ДЕЛЧО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     ДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ДЕЛЧО СТОЯНОВ ЛИСИЧАРОВ
                     ДЕНИС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПЕТКАНСКА
                     ДИАНА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ДАНКОВА
                     ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА БОНКОВА
                     ДИМИТРИНА ДОБРЕВА ГЕРМАНОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
                     ДИМИТЪР КУНЧЕВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОГДАНОВ
                     ДОБРИ НИКОЛАЕВ ГЕРМАНОВ
                     ДОБРИН ЕВГЕНИЕВ ВИСАРИЕВ
                     ДОБРИНКА МОМЧИЛОВА ГАЙТАНДЖИЕВА
                     ДОБРИНКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРИНКА ЦВЯТКОВА ВИСАРИЕВА
                     ДОЛЯ НЕЙКОВА ВЛАЙКОВА
                     ДОНА ХАРАЛАМПИЕВА ГЕРОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА БОГДАНОВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА НОВАКОВА
                     ДОНКА СПИРИДОНОВА САМАРДЖИЕВА
                     ДОНЧО КРАСИМИРОВ КИЧУКОВ
                     ДОЧКА ИВАНОВА ПИТЕКОВА
                     ДОЧКА НЕНЧОВА БЛАГОЕВА
                     ЕВА РУМЕНОВА КЪНЧЕВА
                     ЕВГЕНИ ДОНЧОВ ВИСАРИЕВ
                     ЕВГЕНИЙ ЛЮДМИЛОВ ПЕТКОВ
                     ЕВГЕНИЯ ГЕТОВА АЛЕКСИЕВА-БАЙЛОВСКА
                     ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕВГЕНИЯ МАНОЛОВА ЛУКОВА
                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЕВДОКИЯ СТАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЕВДОКИЯ ЦВЯТКОВА МЕДАРОВА
                     ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ШОТОРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОНКОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА МУХОВСКА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕРАСИМОВА
                     ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА НАЙДЕНОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛИЦА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ЗАХАРИ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
                     ЗАХАРИ ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКО БОРИСОВ ПЕНЕВ
                     ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     ЗДРАВКО СТАНКОВ ЛУКОВ
                     ЗДРАВКО СТОЯНОВ МИЛЕВ
                     ЗДРАВКО ТОДОРОВ ДОКОВ
                     ЗЛАТАН ЦВЕТЕЛИНОВ ГЕРГОВ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА КРИВИРАЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА БЪРЗАКОВА
                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА УШЕВА
                     ЗЛАТОЗАР ГЕОРГИЕВ ОСТРЕВ
                     ЗОЯ ПЕТРОВА ГЕНАДИЕВА
                     ИВА НЕЙКОВА РАЕВА-ГЕРОВА
                     ИВАЙЛА ХЮСЕИНОВА ДУРАЛИЕВА
                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЙСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ НЕОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КЪРПАРОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ МЕДАРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН КУНЧЕВ КУНЧЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПАПУКЧИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПЕТКАНСКИ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ МИНДИЛОВ
                     ИВАН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАНКА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА-ТОТЕВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА
                     ИВАНКА ЗЛАТАНОВА ИЛИЕВА
                     ИВАНКА МАНЬОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ТОТОВА РАНЧЕВА
                     ИВЕЛИНА БОЙКОВА СТОЯНОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
                     ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     ИЛИАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛИАС САЛИ МЕХМЕД
                     ИЛИЙЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИЛИЯ ЗАПРИНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ МЕДАРОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ МЕДАРОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯ ЦВЯТКОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯНА ЗАХАРИЕВА ИЛИЕВА
                     ИЛИЯНА ХРИСТОВА СЕРАФИМОВА
                     ИЛКО СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ
                     ИРИНА СПАСОВА ДАСКАЛОВА
                     ЙОАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ЙОНКА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ШОПОВ
                     ЙОРДАНА АТАНАСОВА РАЙКОВА
                     ЙОРДАНА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА-ПРОДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     КАЛИНА ГАНЧЕВА ТОДОРОВА-СТАНИКИНА
                     КАЛОЯН ДЕЛЧЕВ ПИЖОВ
                     КАЛОЯН НИКОЛАЕВ СЕРАФИМОВ
                     КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА РУСИНОВА
                     КИРЕ  ЙОВЕСКИ
                     КИТКА ЗАХАРИЕВА МУКЕЛОВА
                     КОСТА СПАСОВ ДЖАМЯРОВ
                     КОСТАДИНКА ПЕТРОВА БАЛОВА
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ЦОКОВ
                     КРАСИМИРА КИРИЛОВА НЕДЕЛЕВА
                     КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА ЛАЗАРОВА
                     КРАСНОДАР БОРИСЛАВОВ ПОПОВ
                     КРИСТИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ЛАЗАР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАЗАР НИКОЛОВ СЕРАФИМОВ
                     ЛЕОН ГРУЕВ ЛАЛОВ
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ШОТОРОВА
                     ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ЛИЛЯНА НЕНКОВА НЕЙКОВА
                     ЛИЛЯНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     ЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЛОЗАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА
                     ЛУКАН МОМЧИЛОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЛУКАС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ЛУШКА НЕШОВА КРИВИРАЛЧЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР ВЕЛЬОВ ГЕНЧЕВ
                     ЛЮБЕН ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ
                     ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МУХОВСКИ
                     МАГДАЛЕНА ДЕЛЧОВА БЪРЗАКОВА
                     МАГДАЛИНА ЛАЗАРОВА НАЛБАНТОВА
                     МАКСИМИЛИЯН ПАВЛИНОВ МИШОНСКИ
                     МАНОИЛ НАЙДЕНОВ КЪРПАРОВ
                     МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     МАРИЙКА БЛАГОЕВА ГАНЧЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЙКА СТОИЛОВА ХРИСТОВА
                     МАРИН НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИО ЛЮБОМИРОВ РАНГЕЛОВ
                     МАРИЯ БОРИСОВА ШАРКОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАЙЛОВСКА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ГЕНЧЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА НЕШЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КАСАБОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ЯНАКИЕВА
                     МАРИЯ СТЕФЧОВА ВЕЛЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА СОФРОНИЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯНА ЗАХАРИЕВА БОГДАНОВА
                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН ЯВОРОВ БОЖКОВ
                     МАТЕЙ АСЕНОВ МАТЕЕВ
                     МИКЕЛЕ ХРИСТОВ МИНКОВ
                     МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИТОВ
                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА-СЕРБЕЗОВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
                     МИНКА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА
                     МИНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
                     МИРЕНА СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ АТАНАСОВ БАНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАНИКИН
                     МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА МИЛАНОВА
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ БОНЧЕВ
                     МИХАЕЛА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА
                     МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ БАДЖЕВ
                     МОМЧИЛ КРЪСТЕВ ГАЙТАНДЖИЕВ
                     МОМЧИЛ ЛУКАНОВ БОЯДЖИЕВ
                     НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     НАДКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     НАДЯ ТОДОРОВА БЪРЗАКОВА
                     НАЙДЕН АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМЯРОВ
                     НАЙДЕН МИНКОВ КЪРПАРОВ
                     НАЙДЕН СЕРАФИМОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН СПИРИНДОНОВ САМАРДЖИЕВ
                     НАТАЛИЯ АНАТОЛИЕВНА ТОДОРОВА
                     НАТАША ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     НЕВЕНКА ГРИГОРОВА ТОТОВА
                     НЕДА СТОЯНОВА ЛИСИЧАРОВА
                     НЕДЕЛКО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЕВ
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ГРАДИНАРОВ
                     НЕЛИ ИЛИЙЧЕВА НИКОЛОВА
                     НЕЛИ НИКОЛОВА ЦОКОВА
                     НЕЛИ ТОДОРОВА ДОКОВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ПАПУКЧИЕВ
                     НИКОЛА КОСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ЛАЗАРОВ СЕРАФИМОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЖАМЯРОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕЛЧОВ БЪРЗАКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЕРАФИМОВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ РАНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ГРАДИНАРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИЧКОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕРМАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПРОДАНОВ
                     НИКОЛАС ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТОТОВА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА БЪРЗАКОВА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА
                     НИНА ИВАНОВА КУНЧЕВА
                     НОНА ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     НОНКА НАЧЕВА САМАРДЖИЕВА
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ТОТОВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ
                     ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА
                     ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА СОФРОНИЕВА
                     ПАВЛИНКА МИНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ПАНАЙОТ ИВАНОВ ДИМОВ
                     ПАНО ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
                     ПАНТАЛЕЙ МИЛЕНКОВ СТОЯНОВ
                     ПАОЛА ГРУЕВА ЛАЛОВА
                     ПАРАШКЕВА БРАЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕДРО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     ПЕНА АРМЕНОВА ЧЕРНЕВА
                     ПЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛЧЕВА
                     ПЕНКА НЕНОВА КЪНЧЕВА
                     ПЕНКА САВОВА КЪРПАРОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ПАПУКЧИЕВА
                     ПЕНКО ГРУЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО РАЙЧЕВ МУКЕЛОВ
                     ПЕТРАНА НЕНОВА МИТКОВА-ГРАМОВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА МАДЖАРОВА
                     ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГРАМОВ
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЪР ВЪЛКОВ КАСАБОВ
                     ПЕТЪР ВЪРБАНОВ МИЛЕВ
                     ПЕТЪР ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ МИНДИЛОВ
                     ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ МИЧКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ НОВАКОВ
                     ПЕТЬО НАЙДЕНОВ ЗЛАТКОВ
                     ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ МУХОВСКИ
                     ПЕТЯ РУМЕНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ПЕТЯ ФИЛИПОВА ДАСКАЛОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БАЛОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ НЕНЧЕВ
                     РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА
                     РАДКА АСЕНОВА МИТКОВА
                     РАДКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     РАДКА СПАСОВА САМАРДЖИЕВА
                     РАДКА СПАСОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     РАДКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
                     РАДОМИР ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     РАЙНА ГИНКОВА РАЙКОВА
                     РАЛИЦА САНДОВА МАРИНОВА
                     РАШКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     РАШКО СТОЯНОВ СОФРОНИЕВ
                     РЕВАЕТ ЕЛИМАН АХМЕД
                     РЕСИ МАРТИНОВА МАРТИНОВА
                     РИЛКА ГОРАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     РОЗА ЛУКОВА МУХОВСКА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     РОСИЦА ЛАЗАРОВА МИЧКОВА
                     РОСИЦА СВЕТОСЛАВОВА МИНКОВА
                     РОСТИСЛАВ САВОВ АТАНАСОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН РУМЕНОВ КЪНЧЕВ
                     РУМЕН ЦАНОВ КЪНЧЕВ
                     РУМЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА-СЕРАФИМОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
                     РУСКА ГАВРИЛОВА СТАНЕВА
                     РУСКА ЗАПРЯНОВА ГЕРАСИМОВА
                     САВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     САВКО ГЕОРГИЕВ КЪРПАРОВ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     СВЕТЛА РУМЕНОВА БЪРЗАКОВА
                     СВЕТОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ МИНКОВ
                     СЕВДАЛИН БОЙКОВ СЕРБЕЗОВ
                     СЕРАФИМ НАЙДЕНОВ СЕРАФИМОВ
                     СИЛВАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА
                     СИЛВИЯ ГИНЕВА МАРИНОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     СИЛВИЯ СТОЯНОВА МИХОВА
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     СЛАВЧО ЗАХАРИЕВ СТОИЛОВ
                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     СПИРИНДОН АЛЕКСАНДРОВ САМАРДЖИЕВ
                     СТАНИМИР АТАНАСОВ БАНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЛУКОВ
                     СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СЕРАФИМОВ
                     СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА МИЧКОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     СТАНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     СТАНЧО ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     СТАНЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН АЛИПИЕВ ЦОКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ ПОПОВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ПОПОВ
                     СТЕФАН ЦВЕТЕЛИНОВ ГЕРГОВ
                     СТЕФКА ДЕЛЧЕВА БАНЧЕВА
                     СТЕФКА ПАНОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФКА СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СТИЛЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     СТОЙНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ АБАДЖИЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОТОВ
                     СТОЯН ДЕЛЧОВ КАНТАРОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ КАНТАРОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
                     СТОЯН ЛАЗАРОВ ПАШОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ ГЕРМАНОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН РАШЕВ СОФРОНИЕВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ
                     СТОЯНА ДЕЛЧЕВА ТОТЕВА
                     СТОЯНА СТОЯНОВА СЕРАФИМОВА
                     СЪБКА ЗЛАТКОВА ЗЛАТКОВА
                     СЪБКА ИВАНОВА ГЕНАДИЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА БАЧЕВА-ЙОРДАНОВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА ЛАЛОВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ТИНКА СТЕФАНОВА СЕРАФИМОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЪРПАРОВ
                     ТОДОР ГРИГОРОВ БЪРЗАКОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ДОКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ НОВАКОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ТОДОРКА ПЕНЧЕВА МЕТОДИЕВА
                     ТОДОРКА ЦВЕТКОВА МЕДАРОВА
                     ТОМА ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
                     ТОМА ГЕОРГИЕВ ТОТОВ
                     ТОШКО НАЙДЕНОВ СЕРАФИМОВ
                     ФИЛИП ВЕЛИЗАРОВ ИСАЕВ
                     ХАРАЛАМПИ ЦОНКОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТИАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИНА ГЕТОВА ИЛИЙСКА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ДЖУРОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ЦВЕТКОВА МИЛЕВА
                     ХРИСТО АЛЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО МИНКОВ СТАНЧЕВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ ТРЕНОВ
                     ХРИСТО НЕШОВ КРИВИРАЛЧЕВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
                     ХРИСТО ФИЛИМОНОВ ЗЛАТКОВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ КРИВИРАЛЧЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ ШОПОВ
                     ХЮСЕИН МУСТАФОВ ДУРАЛИЕВ
                     ЦАНА ПЕТКОВА РАНГЕЛОВА
                     ЦАНКА НИКОЛОВА ЦЕНКОВА
                     ЦАНКО ВЕЛЬОВ ВЕЛЕВ
                     ЦАНКО РУМЕНОВ КЪНЧЕВ
                     ЦАНКО САВОВ АТАНАСОВ
                     ЦВЕТАЛИНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     ЦВЕТАН ЛУЛЧЕВ МУХОВСКИ
                     ЦВЕТАН СТОЙНОВ ДАНКОВ
                     ЦВЕТАНА АНДРЕЕВА АНАНИЕВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТИНА ПЕТРОВА ГРАМОВА
                     ЦОНА ВЕЛЬОВА ЦОКОВА
                     ЦОНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ЦОНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЦОНА НЕШКОВА ХРИСТОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КОШЕВА
                     ЧИЧАН ХРИСТОВ МИНКОВ
                     ЩИРЯНКА КИРИЛОВА СЕРАФИМОВА
                     ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ВОЙНИШКА
                     ЯСМИН ФИЛИПОВА ИСАЕВА

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №006

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
         адрес на избирателната секция СУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Васил Левски"№2

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙНУР МЕХМЕДОВА ЕМИНОВА
                     АЛБЕНА АЛДИНОВА САМАРДЖИЕВА
                     АЛДИН САШОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
                     АЛЕКСАНДРА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ОСТРЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЖЕЖОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГРАМОВ
                     АЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
                     АНАСТАСИЯ МАРГИЦИНА КЕСКИНОВА-МАРИНОВА
                     АНАТОЛИ ВИКТОРОВ БАЛТАДЖИЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ГАНЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛИНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА
                     АНДРЕЙ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ
                     АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КЪНЕВА
                     АНЕТА ИВАНОВА ЛЕЩАРОВА-АНДРЕЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА РАНЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА СЕРАФИМОВА
                     АНТОАНЕТА НИКОЛОВА БАЛОВА
                     АНТОН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
                     АНТОН ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     АНТОН ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     АНТОНИО БОРИСЛАВОВ ВЕЛКОВ
                     АСЕН КИРИЛОВ ТРИЧКОВ
                     АСЕН СТЕФАНОВ НЕНЧОВ
                     АСЯ ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     АСЯ ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     БИЛЯН ДАФИНОВ ЗАХАРИЕВ
                     БОРИСЛАВ ВЕЛЬОВ ГЕЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ВЕЛКОВ
                     БОРЯНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     БОЯН ГЕРГОВ ПОПОВ
                     ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ МЕЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ПАНЧОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАЛЕЕВА
                     ВАЛЕРИ ГЕРГОВ ПОПОВ
                     ВАЛЕРИ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ВАНЕСА БОРИСЛАВОВА ГЕЧЕВА
                     ВАНЯ КИРИЛОВА МИЦЕВА
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ГАВРИЛОВ ПАПУЧАРОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ПУШКАРОВ
                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БЕРБЕРОВ
                     ВАСИЛ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ РАДКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА БОРИСОВА ТРАЙКОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ВАСИЛКА КРУМОВА НИКОЛОВА
                     ВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЕЛКОВА
                     ВЕЛИЧКА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛЧО НИКОЛОВ ВУЛЕВ
                     ВЕЛЬО ГРИГОРОВ ГЕЧЕВ
                     ВЕЛЬО СТОЯНОВ БАЛОВ
                     ВЕНЕТА ДОБРЕВА КАМЕНОВА
                     ВЕНЕТА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ВЕРОНИКА БОРИСОВА ТРАЙКОВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ТИНЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ГРАМОВ
                     ВЕСЕЛИН ВОЙНОВ КИРОВСКИ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     ВЕСКА БОРИСОВА ГРАМОВА
                     ВЕСКО ХРИСТОВ ДРАГНЕВ
                     ВИКТОРИЯ АСЕНОВА КИРИЛОВА
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА ТОДОРОВА
                     ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА МАРЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ЕЛЕНОВА ДЕЛКОВА
                     ВИОЛЕТА ПАНЧЕВА РАЙКОВА
                     ВИОЛЕТА СПАСОВА ЗАШЕВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ВЛАДИСЛАВА АТАНАСОВА ТИМЕВА
                     ВОЙКО ВЕСЕЛИНОВ КИРОВСКИ
                     ВЪЛЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ЕВТИМОВА
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ЗАХАРИЕВА
                     ГАБРИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАБРИЕЛА СПАСИМИРОВА СИРАКОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА КОЛОВА
                     ГАЛИТЬОН НИКОЛОВ КЕСЯКОВ
                     ГАНА МАНЬОВА МАРТИНОВА
                     ГАНКА КОСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕНАДИЙ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА РАЛЧЕВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕШЕВ
                     ГЕОРГИ ЖИВКОВ АБРАШЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЛОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРБАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ИЛКОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИКОВ
                     ГЕОРГИ ЛУКОВ МЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЛУЛЧЕВ МУХОВСКИ
                     ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕЛКОВ ДЖАМЯРОВ
                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЯДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ОСТРЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ СПАСОВ
                     ГЕОРГИ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДРАГНЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ИЛИЕВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА КИРОВСКА
                     ГЕРГАНА ЦВЕТКОВА ДОБРЕВА
                     ГЕРГИНА АСЕНОВА БАЛОВА
                     ГИНКА ВЕЛИНОВА РАЛЧЕВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА
                     ГРИГОР НЕДКОВ МАРГИТОВ
                     ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА БЕРБЕРОВА
                     ГРУЙЧО АЛЕКСАНДРОВ ГРАМОВ
                     ДАНАИЛ ЦВЕТКОВ КЪРЖИЛОВ
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
                     ДАНИЕЛ КАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТЕЛОВ
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА БЕРБЕРОВА
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ПАПУЧАРОВА
                     ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕШЕВА
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА
                     ДАНЧО ИВАНОВ ПЕНЕЛОВ
                     ДАРИНА ЕМИЛОВА КАЙМАКАНОВА
                     ДАФИНА ЗАКОВА ЗАХАРИЕВА
                     ДЕЛКА ЗАКОВА ИЛИЕВА
                     ДЕЛКО ЙОВКОВ ДЕЛЧЕВ
                     ДЕЛКО ЦВЯТКОВ ИЛИЕВ
                     ДЕНИСЛАВ РАДКОВ БАРЕВ
                     ДЕНИСЛАВ СВЕТЛИНОВ ЛИЧЕВ
                     ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА МАРТИНОВА
                     ДЕНЬО РУСЕВ ДЕНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КАНТАРДЖИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МЕДАРОВА-МИЕВСКА
                     ДЕСПИНА-ЕЛИСАВЕТ ВАЛЕНТИНОВА МЕЧЕВА
                     ДЖОВАНИ  САРКОНЕ
                     ДИМИТРИНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ЗАШЕВ
                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ШОПОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ АЛДЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ МАРТИНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВИКАСОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАНГАРОВ
                     ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ МУХОВ
                     ДИСКА НАЙДЕНОВА КИСЬОВА
                     ДОБРИНА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     ДОБРИНКА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     ДОБРИНКА ЖИВКОВА БИКОВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ВИСАРИЕВА
                     ДОБРИНКА ЯНАКИЕВА КИРОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ДЖАМЯРОВА
                     ДОНКА НЕДЕЛЬОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА-ТИНЧЕВА
                     ДОНКО ИВОВ ВИКЬОВ
                     ДОРА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ДОЧКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ДРАГО ХРИСТОВ ДРАГНЕВ
                     ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВ
                     ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА-ГАЙТАНЕВСКА
                     ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ДЕЛКОВА ЦВЯТКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АБРАШЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МЕДАРОВА
                     ЕЛЕНА ПАНЧЕВА РАЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ЯНАКИЕВА ЯНУЛОВА-ДИМИТРОВА
                     ЕЛИСАВЕТА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛКА РАЙЧЕВА КРЪСТАНОВА
                     ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ АСЕНОВ
                     ЕМИЛ КРЪСТЕВ МЕТОДИЕВ
                     ЕМИН ШЕРИФОВ ЕМИНОВ
                     ЕФРОСИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЖАСМИНА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     ЖИВКО БАНКОВ АТАНАСОВ
                     ЗАПРЯНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЗАХАРИ НИКОЛАЕВ МИКОВ
                     ЗАХАРИНА БОРИСЛАВОВА ГРАМОВА
                     ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА
                     ЗДРАВКО ПЕТРОВ АСЕНОВ
                     ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ЗЛАТКА КРУМОВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
                     ЗОРКА СТЕФАНОВА ЗАПРЯНОВА
                     ЗОРНИЦА ДЕЛКОВА ЦВЯТКОВА
                     ИВА ДЕНИСЛАВОВА ВЕНЕЛИНОВА
                     ИВАЙЛО ДЕЛКОВ ДЕЛЧЕВ
                     ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН БОРИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПИТЕКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДИНЧЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН КОСТОВ БАЛОВ
                     ИВАН МИРЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НЕДЕВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН НЕНЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ КИРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДЖАМЯРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПАНТАЛЕЕВ КРЪСТАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПЕНЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БАНЧОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ВИКАСОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН САВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ СТАМЕНОВ
                     ИВАН ТИНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ЛЮБЕНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН ХРИСТОСКОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАНА ИЛИНОВА ТОТКОВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА БАЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ПАНГАРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ДЖАМЯРОВА
                     ИВЕЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТОЙЧЕВ
                     ИВЕЛИН СТЕФАНОВ БИКОВ
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПУШКАРОВА
                     ИВЕТ ГЕОРГИЕВА ДИКОВА
                     ИЛИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ИЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ТРЕНЧЕВА
                     ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ИЛИЯНА БЕНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
                     ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА
                     ИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ИЛКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ИРЕНА ВАСИЛЕВА МАРЧЕВА
                     ИСМАИЛ ЕМИНОВ ЕМИНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАРБАНОВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА КИРОВА
                     ЙОРДАНКА БОНЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА МИХАЛОВА ТИНКОВА
                     ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА-МУХОВА
                     КАЛИН НИКОЛОВ КАМЕНОВ
                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     КАМЕН ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     КАТЕРИНА ДЕЛЧЕВА БАЛОВА
                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ ДЖАМЯРОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА КЪРЖИЛОВА
                     КРАСИМИР ГЕНКОВ ВРЕТЕНАРОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ
                     КРАСИМИР НЕДЕЛЬОВ ПЕТЕЛОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА
                     КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
                     КРАСИМИРА ХРИСТОВА ПЕТЕЛОВА
                     КРАСИМИРКА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
                     КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТЕЛОВ
                     КРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ КАНТАРДЖИЕВ
                     КРУМ ВАСИЛЕВ КОСТОВ
                     КРУМ ИВАНОВ БОЖКОВ
                     КРЪСТИНА БОРИСОВА ГЕЧЕВА
                     КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     КУНА СТАНЧОВА ВОДЕНИЧАРОВА
                     КУНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ЛАЗАРИНКА ИСАМ ДЖАМИЛ
                     ЛЕНА ДИМИТРОВА МЕДАРОВА
                     ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА НЕСТЕРОВА
                     ЛИЛЯНА ЦВЯТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЛОЗАН ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
                     ЛУКАН ЗДРАВКОВ ГЕНЧЕВ
                     ЛУКАН НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ЛУКО ГЕОРГИЕВ МУХОВСКИ
                     ЛУШКА СПАСОВА ДЖАМЯРОВА
                     ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ГОРИЦОВ
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ЛЮБКА КИРИЛОВА ПАПУЧАРОВА
                     ЛЮБКА МЕТОДИЕВА КОЛЕВА
                     ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МАРТИНОВ
                     ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ МАРТИНОВ
                     ЛЮБОСЛАВ ПАВЛИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ КАНТАРДЖИЕВ
                     ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА КЪРПАРОВА
                     МАДЛЕНА БОЙКОВА СЕРБЕЗОВА
                     МАНЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАНА КИРИЛОВА ЛЕКОВА
                     МАРИАНА СТОИМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ГРАМОВ
                     МАРИЕТА АСЕНОВА УЗУНОВА
                     МАРИЕТА ЗДРАВКОВА ГЕНЧЕВА
                     МАРИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИН КИРИЛОВ НАЙДЕНОВ
                     МАРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНА МЕТОДИЕВА МИЦЕВА
                     МАРИЯ АНАТОЛИЕВНА РАНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
                     МАРИЯ ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА
                     МАРИЯ ЗАКОВА БАЛИНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЖАМЯРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИГНАТОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА МЕТАНОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ТРАЙКОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ НЕШКОВА ДЕНЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА МИКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА МИЧЕВА-ПЕТЕЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ГАЙТАНЕВСКА-ИЛИЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА НЕНЧЕВА
                     МАРИЯ ТОМОВА ПРОКОПОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ПРОДАНОВА
                     МАРИЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА-ПЕТКОВА
                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРТА ИСАМ ДЖАМИЛ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ МИКОВ
                     МАРУСЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
                     МАТЕЯ ИВАНОВ МАТЕЕВ
                     МЕРИМКА ДИМИТРОВА СЪБЕВА
                     МЕТОДИ ВАСИЛЕВ НЕНЧЕВ
                     МЕТОДИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     МЕТОДИ ТОДОРОВ МИЦЕВ
                     МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА КИРОВА
                     МИГЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА-ДЖЕЖОВА
                     МИГЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛАН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛКА СИМЕОНОВА СПАСОВА
                     МИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МИНКО ПРОКОПОВ ПРОКОПОВ
                     МИРОСЛАВ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИРОСЛАВ ПАНЧЕВ РАЙКОВ
                     МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ ДИНЕВ
                     МИРОСЛАВА КИРИЛОВА РАЛЧЕВА
                     МИРЧО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     МИРЯНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
                     МЛАДЕНКА АСЕНОВА ЗАШЕВА
                     НАДЕЖДА НИКОЛОВА КЪРЖИЛОВА
                     НАДКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
                     НАДКА ЗАХАРИЕВА МИКОВА
                     НАДКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     НАДКА МИЛЕВА ВЕЛКОВА
                     НАДКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     НАДЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЯ ПАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НАДЯ СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     НАДЯ ХРИСТОВА ПРОДАНОВА
                     НАЙДЕН ИВАНОВ ДЖАМЯРОВ
                     НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     НАНКО СТЕФАНОВ КЛИНОВСКИ
                     НАТАЛИЯ КИРИЛОВА МИТОВА
                     НЕВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     НЕВЕНА ЗАХАРИЕВА САВОВА
                     НЕВЕНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     НЕВЕНКА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА
                     НЕВЯНА РАДОСЛАВОВА РАЛЧЕВА
                     НЕДЕЛКА НЕНЧОВА ИВАНОВА
                     НЕДЕЛКО ГЕОРГИЕВ ДЖАМЯРОВ
                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕЛИ ПАВЛОВА ДОМИНОВА
                     НЕЛИ СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
                     НЕНКА ИВАНОВА ГАНЧОВСКА
                     НЕНКА ЛУКАНОВА МАРТИНОВА
                     НЕНКА НИКОЛОВА НАНОВА
                     НИКИТА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ БРАЙКОВ
                     НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ПОПОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СПАСОВ
                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КИРОВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВЕЙКОВ МИКОВ
                     НИКОЛАЙ СТАНКОВ МЕТАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МИХОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КИРОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ДЕЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ДИНЕВ
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ДЖАМЯРОВА
                     НИЯ КАЛИНОВА КАМЕНОВА
                     НОНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     НОНКА ПАНЧЕВА МАДЖАРОВА
                     НОРКА АСПАРУХОВА МЕЧЕВА
                     ОЛЕГ МЛАДЕНОВ ЦОНЕВ
                     ПАВЕЛ ДЕЛЧЕВ АНТОВ
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ
                     ПАВЕЛ ХРИСТОВ МЕДАРОВ
                     ПАВЛИН ЛУКОВ ВАСИЛЕВ
                     ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРОВА
                     ПАВЛИНА НАНКОВА КЛИНОВСКА
                     ПАНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ
                     ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА МИХАЙЛОВА АНТОВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     ПЕНКА ФИЛОТОВА БАНОВСКА
                     ПЕНКО СТОЯНОВ КАНТАРДЖИЕВ
                     ПЕНЧО ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА БАЛОВА
                     ПЕТРАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ПЕТРАНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТРАНКА ДЕЛКОВА ЦВЯТКОВА
                     ПЕТРУШКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАНГАРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГАЙТАНЕВСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРОВ
                     ПЕТЪР КИРЧОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ ДЖАМЯРОВ
                     ПЕТЪР ЦВЕТКОВ КЪРЖИЛОВ
                     ПЕТЬО ГЕНОВ КУРТЕВ
                     ПЕТЬО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ЛЕВКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ТЕРЗИЙСКА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА РАИЗЕ
                     ПЕТЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА-КИРОВСКА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
                     ПЛАМЕН МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КИРОВ
                     ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-ЛОЗАНОВА
                     РАДКА БАЛИНОВА НАЙДЕНОВА
                     РАДКА БОРИСОВА ПОПОВА
                     РАДКА ИВАНОВА БАНЧЕВА
                     РАДКА ТОМОВА НИСТОРОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     РАДОСЛАВ НИКИФОРОВ БОЯДЖИЕВ
                     РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РАЛЧЕВ
                     РАДОСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАНКОВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА СЪБЕВА
                     РАЙНА КОСТАДИНОВА ПЕТЕЛОВА
                     РАЙНА СПИРИДОНОВА ЛЮБЕНОВА
                     РАЙНА СТОЙЧОВА СТОЙЧОВА
                     РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТЕЛОВА
                     РОЗА ИВАНОВА ПЕНЕЛОВА
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
                     РОСИЦА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН СЛАВЕЙКОВ ИВАНОВ
                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     САВИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     САШКА ЗДРАВКОВА АСЕНОВА
                     САШКА ИВАНОВА ПУШКАРОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ВИСАРИЕВА
                     СВЕТЛА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     СВЕТОСЛАВ НАНКОВ КЛИНОВСКИ
                     СВЕТОСЛАВА МАРГАРИТОВА СТЕФАНОВА
                     СЕВДАЛИНА АЛДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
                     СИЙКА НЕНКОВА ВАСИЛЕВА
                     СИМЕОНКА ВЕНЦИСЛАВОВА БАЛОВА
                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ДЖАМЯРОВА
                     СОФИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СПАС ИВАНОВ ДЖАМЯРОВ
                     СПАСИМИР ДИМИТРОВ СИРАКОВ
                     СТАНИМИРА ИВАНОВА СИРАКОВА
                     СТАНИМИРА ЛУКОВА КУЛИШЕВА
                     СТАНИСЛАВ ЗОРКОВ ЗАПРЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГОРИЦОВ
                     СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА-ИВАНОВА
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА НАЙДЕНОВА
                     СТАНКА ЛАЗАРОВА ПАШОВА
                     СТАС СТАНИСЛАВОВ СЕРАФИМОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ БИКОВ
                     СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ РАЛЧЕВ
                     СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ РАЛЧЕВ
                     СТЕФАН МАРИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН НЕШОВ ДЖАБАРСКИ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ КЪНЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАНА ИЛИЕВА БАРЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА САВОВСКА
                     СТЕФКА ЛУЛЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     СТЕФКА НИКОЛОВА НЕНКОВА
                     СТИЛИЯН ЛЮДМИЛОВ КАНТАРДЖИЕВ
                     СТОИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОИЛКА СПАСОВА ТОШЕВА
                     СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ТАНЕВ
                     СТОЯН КИРИЛОВ ЗЯПКОВ
                     СТОЯН МАНЬОВ МАДЖАРОВ
                     СТОЯН НЕНОВ СТАМЕНОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН САВОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СТОЕВ МИХАЙЛОВ
                     СТОЯН СЪБОВ ИВАНОВ
                     СТОЯНКА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА БАЛОВА-ГОРИЦОВА
                     СТОЯНКА СТОЙКОВА БРАЙКОВА
                     СТОЯНКА ХАРАЛАМПИЕВА ПЕТКОВА
                     СЪБКА ДЕЛКОВА ЦВЯТКОВА
                     СЪБКА СТОЯНОВА СЪБЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ШОПОВА-ТРИЧКОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КИРОВА
                     ТАНЯ ТИНКОВА ИВАНОВА-АТАНАСОВА
                     ТЕОДОР ИЛИЯНОВ ТОДОРОВ
                     ТЕОДОР ПАВЛОВ МЕДАРОВ
                     ТЕОДОРА БОЙЧЕВА ПЕТРОВА
                     ТЕОДОРА ЦВЯТКОВА ЦАНКОВА
                     ТЕРЕЗА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
                     ТЕРЕЗА ХАРАЛАМПИЕВА КОЛЕВА
                     ТИНКО ИВАНОВ ТИНКОВ
                     ТИХОМИР ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ
                     ТОДОР АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КУЛИШЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
                     ТОДОР МИРЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     ТОДОРКА АНГЕЛОВА ДЕМИРОВА
                     ТОМА ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ТОНИ ИЛИЕВА КУРТОВА
                     ТОНИ НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     ТОТКА ТОДОРОВА ПИТЕКОВА
                     ТРАЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ФИЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ФИЛИПА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА-ЕМИЛОВА
                     ХРИСТИНА ЛУЛЧЕВА ГЕНЧЕВА
                     ХРИСТИНА МИРЧЕВА ЧАРДАКОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА ДОМБЕВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА КУРДАЛАНОВА
                     ХРИСТИНА ПАВЛОВА МЕДАРОВА
                     ХРИСТИЯН ВЕСКОВ ДРАГНЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАНЧОВСКИ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ХРИСТО ПЕНКОВ МАРИНОВ
                     ХРИСТО ТОМОВ ТОШЕВ
                     ХРИСТОМИР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ СИВКОВ
                     ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ МАРТИНОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ КУЛИШЕВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ МУХОВ
                     ЦВЕТАНА ГРУЕВА ГРАМОВА
                     ЦВЕТАНА ИВАНОВА ДЕЯНОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА МАРТИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИН МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ВИКТОРОВА АРСЕНОВА-ВРЕТЕНАРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МЕТОДИЕВА ПАВЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА РАНЧЕВА
                     ЦВЕТИЛИЯНА ТОДОРОВА НЕЙКОВА
                     ЦВЕТКО ПЕТРОВ КЪРЖИЛОВ
                     ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЯТКО ИВАНОВ ТИНКОВ
                     ЦВЯТКО РАДКОВ ШЕНТОВ
                     ЦЕНКА МАРКОВА КАНТАРДЖИЕВА
                     ЦЕЦКА АНГЕЛОВА СПАСОВА
                     ЦОНКА ВЕЛЬОВА ДАНКОВА
                     ЮЛИАНА НЕДЕВА КАРАИВАНОВА
                     ЮЛИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЮЛИЯНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
                     ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     ЯНА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №007

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗЛАТИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
         адрес на избирателната секция СУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Васил Левски"№2

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     АЛБЕНА СПАСОВА БОНЕВА-ПАВЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ЗАШЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКИФОРОВ ТОМЕВ
                     АЛЕКСИ АЛЕКСАНДРОВ ЗАШЕВ
                     АЛЕКСИ ДИМИТРОВ ЗАШЕВ
                     АНА ГРИГОРОВА ГЛУХКИНА
                     АНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     АНГЕЛ БОРИСОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПРЕДЬОВА
                     АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОМЕВА
                     АНЕТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     АНКА КОЛЕВА РАДОВА
                     АНКА НИКОЛОВА ГЕНОВА
                     АННА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АННА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     АННА МЛАДЕНОВА АНДРЕЕВА
                     АНТОНИЯ ГРИГОРОВА БЪРЗАКОВА
                     АНТОНИЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     АСЕН ЛЮБОМИРОВ МАРИНОВ
                     АСЯ ГЕОРГИЕВА МАНДАЛОВА
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ БЪРЗАКОВ
                     АТАНАС ПЪРВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АХМЕД СЕФЕР ФЕРАД
                     БИСЕР ГРИГОРОВ ИВАНОВ
                     БЛАГОРОДНА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА
                     БОЖАНКА РУМЕНОВА ПЕТКОВА
                     БОЖИДАР ДОБРЕВ ФРЪГОВ
                     БОЖИДАР МЛАДЕНОВ МРЪКОВ
                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     БОРИС НИКОЛОВ АТАНАСОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОГДАНОВ
                     БОРИСЛАВА ЗЛАТАНОВА НИКОЛОВА
                     БОРЯНА РУМЕНОВА МАРИНОВА
                     БОЯН ИВАНОВ ПРОДАНОВ
                     БОЯН ТОДОРОВ ПАНДУРОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АСЕНОВ
                     ВАЛЕНТИН МИЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
                     ВАЛЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЕМОВ
                     ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ВУТЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ БОНЧЕВ
                     ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ВЕСКОВА БОГДАНОВА
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
                     ВЕЛИЧКА ЛЮБОМИРОВА АСЕНОВА
                     ВЕЛКА ПАНЧЕВА БАТАКЛИЕВА
                     ВЕНЕЛИН ЛУКАНОВ ГЕРОВ
                     ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ШИРОКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ЗЛАТКОВА АТАНАСОВА
                     ВЕНЦИСЛАВА САШОВА МАРИНОВА
                     ВЕРКА БОРИСОВА ИВАНЧОВА
                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА
                     ВЕРКА ТОДОРОВА ГЕТОВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
                     ВИКТОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ВИКТОР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
                     ВИКТОРИЯ ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА
                     ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА КИРОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ВИДЕНОВА
                     ВИОЛЕТА НЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АНГЕЛИЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ЛАЗАРОВ
                     ГАБРИЕЛ ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
                     ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА ЦАЧЕВА
                     ГАЛИНКА АВРАМОВА СТОЯНОВА-ШИРОКАНСКА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     ГАЛЯ МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ХРИСТОСКОВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГАЧО ХРИСТОВ КАРАЧОМАКОВ
                     ГЕНА ГИНЧЕВА ГИНЧЕВА
                     ГЕНКА ДЕЛЧЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ГЕНЧО МИТКОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ АЛИПИЕВ БОГДАНОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СЕМОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕТОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ПИСКОВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ МИНКОВ МИНОВ
                     ГЕОРГИ НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГОНДОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАРКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РАНДЖОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ КЪНЧЕВ
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ГЕРГАНА ЕНКОВА ВЕЛЕВА
                     ГЕРГАНА ТОТЕВА ТОТЕВА
                     ГЕРГИНА ВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГИНА СЛАВЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА СТОЙНОВА-ЮРИЧ-МАРИЯНОВИЧ
                     ГИРГИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГРИГОР БОЯНОВ ПАНДУРОВ
                     ГРИГОР МАРИНОВ БЪРЗАКОВ
                     ГРИГОР ПЕТЬОВ КОЛЕВ
                     ГРОЗДАН ТИНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДАМЯН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЙСКИ
                     ДАНИЕЛ ДОБРОМИРОВ МАЛЕЕВ
                     ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДИНКОВ
                     ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДАНИЕЛА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА ЖАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА АСЕНОВА
                     ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ПАВЛОВА
                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ЩЪРКОВА
                     ДЕЛКА НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕЛЧО ИВАНОВ ГЕНОВ
                     ДЕЛЧО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ДЕЛЧО ХРИСТОВ ПАШОВ
                     ДЕЛЯН ТОТЕВ ДОЕВ
                     ДЕЛЯН ХРИСТОВ БАЕВ
                     ДЕЛЯНА ЗДРАВКОВА МРЪКОВА
                     ДЕНИС ЛЕВЕНОВ БИЛЯНОВ
                     ДЕНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ХАРАЛАМБЕВ
                     ДЕНИЦА ГАНЧЕВА СИРАКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА МИНОВА
                     ДЖУМАСИЕ МЕХМЕД АПТУЛА
                     ДИАНА ИВАНОВА АНТОНОВА
                     ДИЛЯНА СЕРГЕЕВА ЕСЕВА
                     ДИМИТРА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА-ЧЕРВЕНКОВА
                     ДИМИТРИНА БОЯНОВА ПРОДАНОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА АЛЕКСИЧ
                     ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГОНДОВА
                     ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ТОМЕВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СПАСОВ БОНКОВ
                     ДИМКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМО ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ДИНКО ИВАНОВ НЕНОВ
                     ДИНКО СТОЕВ ВЕЛЕВ
                     ДОБРИН БОРИСОВ ИЛИЕВ
                     ДОНА БЛАГОЕВА ДОЧОВСКА
                     ДОНА СПАСОВА ЛАМБЕВА
                     ДОНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА АТАНАСОВА БОЯДЖИЕВА
                     ДОНКА ВЕСЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДЖАМЯРОВА
                     ДОЧКА ГЕОРГИЕВА БЕЛИШКА
                     ДОЧКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ДЯНКА РАДЕВА КАСАБОВА
                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЕВГЕНИЯ ЦЕНКОВА МЛАДЕНОВА
                     ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА БОЙКОВА ПОПОВА
                     ЕЛЕНА ВЕЛИНОВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАШОВА
                     ЕЛЕНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГЕРАСИМОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМЧЕВА ЛАМ
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ЕМИЛ НИКОЛАЕВ КЪНЕВ
                     ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ХАИНОВ
                     ЕМИЛИЯ БИСЕРОВА СВИЛЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЖАКЛИН ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАШЕВ
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЗДРАВКО МЛАДЕНОВ МРЪКОВ
                     ЗИТКА ВЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТИНА ЗАХАРИЕВА ЗАШЕВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА МРЪКОВА
                     ЗЛАТОЗАР ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗОРКА ГРИГОРОВА КОЛЕВА
                     ИВА ДЕЛЧЕВА ГЕНОВА
                     ИВА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ИВАЙЛА ЛЮБОМИРОВА ХАРАЛАМБЕВА
                     ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ МРЪКОВ
                     ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОСКОВ
                     ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ НАЧОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОТИНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПРЕДЬОВ
                     ИВАН ДАНЧОВ ПЕНЕЛОВ
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ ТЕРЗИЕВ
                     ИВАН ДЕЛЧОВ ГЕНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ДАСКАЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ СТОЙНОВ
                     ИВАН СЛАВЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ЛЕЩАРОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ТАШЕВ
                     ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ГЕТОВА СЕМОВА
                     ИВАНКА МИХОВА КЪРПАРОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ВУТЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПАШОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ЛЕЩАРОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДЕЛКОВА
                     ИВЕТА ИВАНОВА ЛУКОВА
                     ИВОНА НАТАШЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИНА ИЛИЕВА УРУКОВА
                     ИЛИЯ АНЕВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
                     ИЛИЯН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
                     ИСТИЛИЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ЙОАНА ВАСИЛЕВА СЕМОВА
                     ЙОАННА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОЗО ВЕНКОВ ПЕТКОВ
                     ЙОНКА ДИМИТРОВА ПИСКОВА
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗОВ
                     ЙОРДАНА БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЧУШЕВА
                     ЙОРДАНКА КУЗМАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНА ДОНЧЕВА ДЖАМБАЗОВА
                     КАМЕН ИВАНОВ ПРОДАНОВ
                     КАТЕРИНА БОЯНОВА ПАНДУРОВА
                     КАТЯ АЛЕКСОВА ЧОЛАКОВА
                     КАТЯ ДЕЛЧОВА ВАСИЛЕВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     КОЛЬО СТОЯНОВ АНЕВ
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КОВАЧКИ
                     КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     КОСТАДИНКА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
                     КОСТАДИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПИСКОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ШЕНТОВ
                     КРАСИМИР СЛАВОВ КЕРАНОВ
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ВЕРГИЕВА
                     КРАСИНА ИЛИЕВА БОЯНОВА
                     КРЪСТЬО СТОИМЕНОВ КРЪСТЕВ
                     ЛАЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ЛАЗАРИНА ДРАГОЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЛУКАН ДАНЧОВ ПЕНЕЛОВ
                     ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ЛУКАНОВ
                     ЛЮБКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛЮБОМИР АСЕНОВ МАРИНОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЛУКОВ
                     ЛЮБОМИР СЕРГЕЕВ АСЕНОВ
                     ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ХАРАЛАМБЕВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАГДАЛЕНА ИВОВА ПАВЛОВА
                     МАДОНА ВАЛЕРИЕВА РУМЕНОВА
                     МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ХАИНОВА
                     МАРИАНА МАНЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИАНА МИХОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЕЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИН ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ
                     МАРИЯ БОЯНОВА ПАНДУРОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА-АСЕНОВА
                     МАРИЯ ВЕЛКОВА ЛЕЩАРОВА
                     МАРИЯ ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ДЕЛЧЕВА МАРКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА-МАСЛЕНКОВА
                     МАРИЯ КОСТОВА КУРТЕВА-ТЕРЗОВА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА ВЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ МАНЬОВА БОГДАНОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА АНДРЕЕВА
                     МАРИЯ МИТКОВА РУСЕКОВА
                     МАРИЯ НИКИФОРОВА САМОДИВКИНА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА АНЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА МАРКОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ЯНКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА НОЧЕВА
                     МАРИЯ ТИХОМИРОВА ТАНЧЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ПАНЧОВСКА
                     МАРИЯ ТРОЯНОВА КУНЧЕВА
                     МАРИЯ ЮЛИАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     МАРТИН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ БОТИНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ СТОЙНОВ
                     МАРУСЯ ВАЛЕРИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     МАРЯН БОРИСОВ СЛАВЧЕВ
                     МАЯ ГЕОРГИЕВА БОТИНОВА
                     МАЯ САШЕВА МАРИНОВА
                     МЕРГЮЛ МЕХМЕД НАЙДЕНОВА
                     МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА МРЪКОВА
                     МИЛА ПЕТРОВА ПАШОВА
                     МИЛЕ  ВУЧКОВ
                     МИЛЕН АТАНАСОВ БЪРЗАКОВ
                     МИЛЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН САШЕВ ИЛИЕВ
                     МИЛКА ЖИВКОВА МУРАД
                     МИЛКО ЙОРДАНОВ ЛАМБЕВ
                     МИНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ДОБРЕВА ПАШОВА
                     МИНКО ГЕОРГИЕВ МИНОВ
                     МИРЕЛА НИКОЛАЕВА ДЕЛКОВА
                     МИРЕНА БОЖАНОВА ГЕНОВА
                     МИРОСЛАВ БОЯНОВ ПРОДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ
                     МИТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТКО РАШЕВ РУСЕКОВ
                     МИХАЕЛА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     МИХАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ЦВЯТКОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     МОМЧИЛ ИВАНОВ БОЖКОВ
                     МОНИКА НИКИФОРОВА БОЯДЖИЕВА-ПЕТКОВА
                     НАДКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     НАДЯ СТОЯНОВА НЕСТЕРОВА-КЕРАНОВА
                     НАТАША РАШКОВА БОЯДЖИЕВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА ГОГОВА
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     НЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НЕНКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     НЕНКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     НЕНКО РАДОСТИНОВ РАДЕВ
                     НЕНКО СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     НЕНО ДОНЧЕВ ДЖАМБАЗОВ
                     НИКИФОР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     НИКО ТОДОРОВ МАСЛЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БЪРЗАКОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕНЕЛИНОВ ШИРОКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГОНДОВ
                     НИКОЛАЙ ГИРГИНОВ МИШЕВ
                     НИКОЛАЙ ДЕЛКОВ ДЕЛКОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕЛЧОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИНКОВ ЛУКОВ
                     НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ КАШЕВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕРАР БОЖКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИЛЧОВ МАНЬОВ
                     НИКОЛАЙ МИНКОВ МИНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПАШОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТЬОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЦАКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ТОМЕВА
                     НИКОЛИНА ЛУКОВА КРУШАРОВА
                     НИКОЛИНКА ИЛИЕВА БЕЛИШКА
                     НИКОЛИНКА СОКРАТОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
                     НОНКА ЗЛАТАНОВА НИКОЛОВА
                     НОНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
                     ОГНЯНА ПЕТКОВА КУРТЕВА
                     ОКСАНА ИВАНОВНА МИХАЙЛОВА
                     ПАВЕЛ БОРИСЛАВОВ БОЖКОВ
                     ПАВЕЛ МИНОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БОТИНОВА
                     ПАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПАРАШКЕВА ТРАЙКОВА ПАВЛОВА
                     ПАРАШКЕВА ФИЛИПОВА ГЕЧЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ДОБРЕВА ПОПОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА МУХОВСКА
                     ПЕНКА ЦЕКОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ВУТЕВ
                     ПЕНЬО СПАСОВ ГОГОВ
                     ПЕПА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ ДЖАМЯРОВ
                     ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПАШОВ
                     ПЕТКО СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА КАНОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ДЕЛКОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТРАНА МАРКОВА МРЪКОВА
                     ПЕТРАНА МАТЕЕВА ЛУКОВА
                     ПЕТРАНА НЕШКОВА НОЧЕВА
                     ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ШИРОКОВА
                     ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БОНЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ПАНЧОВ ПАНЧОВСКИ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПАШОВ
                     ПЕТЪР ЦОНКОВ БЕЛИШКИ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА-МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ОНГ ВАН ХИ
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
                     ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА МИНОВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕН СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОСКОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПАШОВ
                     РАД ДОБРЕВ ФРЪГОВ
                     РАД ПЕТРОВ ХРИСКОВ
                     РАДА МИЛАНОВА АРИАНОГЛУ
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА БОЕВА
                     РАДКА ЛУЛЧОВА ПЕНЕЛОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА ЛЕЩАРОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА МАКШУТОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА СВИЕРЧЕК
                     РАДКО ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
                     РАДОСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ШИРОКОВ
                     РАДОСЛАВ ИВОВ ПАВЛОВ
                     РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ КЕРАНОВ
                     РАДОСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ РАДЕВ
                     РАДОСТИНА ПАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     РАДОСТИНА ТУ ЛАМ-ТАНЕВ
                     РАЙНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     РАЛИЦА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАЛИЦА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     РАНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     РАШКО МИТКОВ РУСЕКОВ
                     РАШКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     РЕНИ ЗГУРОВА БОЖКОВА
                     РОЗЕТА НИКОЛОВА КУЛИНОВА
                     РОСЕН ЗАХАРИЕВ ЗАШЕВ
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛАНКОВА
                     РОСИЦА КРАСИМИРОВА КУНЧЕВА
                     РУМЕН ВАЛЕРИЕВ РУМЕНОВ
                     РУМЕН НАНЕВ ПЕТКОВ
                     САБРИНИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     САВКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     САШО ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     САШО РАШОВ ЧОЛАШКИ
                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА
                     СВЕТЛА ЗЛАТЕВА НИКОЛОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА КОВАЧКА
                     СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СВЕТЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВА ДЕЛЧЕВА ГЕНОВА
                     СВЕТОСЛАВА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     СЕВДАЛИН ДАНАИЛОВ МАРИНОВ
                     СЕВДЕЛИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     СЕВИЕ МЕХМЕДОВА ГАРГАДЖИЕВА
                     СЕРГЕЙ ЕСИМОВИЧ ЕСЕВ
                     СЕРГЕЙ САШЕВ АСЕНОВ
                     СИЙКА ПАНОВА ПЪРВАНОВА
                     СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛАЗАРОВА
                     СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ ЦЕКОВА ШЕНТОВА
                     СИМЕОН АНТОНОВ БОТИНОВ
                     СИМЕОН СТАНЧЕВ СИМЕОНОВ
                     СЛАВЕНКА ПАНЧЕВА ВЕЛЧЕВА
                     СЛАВКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
                     СЛАДИНА ЦВЕТКОВА АНГЕЛИЕВА
                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА СТОЙНОВА
                     СОНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СПАСКА ЦВЕТАНОВА КУРТЕВА
                     СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     СТАНИСЛАВА ДИНКОВА ВЕЛЕВА
                     СТАНКА ГРИГОРОВА СТАВРЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-ВАСИЛЕВА
                     СТАНКА МАНЬОВА БЪРЗАКОВА
                     СТАНКА НЕДЕЛЬОВА КОСТАДИНОВА
                     СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
                     СТЕФАН ДИНКОВ НЕНОВ
                     СТЕФАН ЗЛАТКОВ АТАНАСОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ БАТАКЛИЕВ
                     СТЕФАНА НИКОЛОВА ГЕНОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФКА ЦОНКОВА АТАНАСОВА
                     СТЕФЧО ЦОНЧЕВ БРУСЕВ
                     СТИЛЯН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СТОЙНО ДИМИТРОВ БОЕВ
                     СТОЙО ИВАНОВ ВЕЛЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СТОЯНКА ДЕЛЧЕВА НЕДЕЛИНА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА АЛИПИЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     СЪБИНА РОСЕНОВА ЛУКАНОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
                     ТАНЯ ЦАКОВА ГРИГОРОВА
                     ТАТЯНА ГЕНЧЕВА АНДРЕЕВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ХАРАЛАМБЕВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВНА СПИРОВА
                     ТЕОДОР ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ТЕОДОРА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
                     ТЕОДОРА БОРИСОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
                     ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТИХОМИР ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ
                     ТОДОР АНЕВ АТАНАСОВ
                     ТОДОР БОРИСОВ ВЕЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ТОДОР ДОНЧОВ ЧОЛАКОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ГЛУХКИН
                     ТОДОРКА АЛИПИЕВА ЦОКОВА
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА
                     ТОДОРКА ВЕНКОВА БАЕВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ПАНДУРОВА
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА НАЧЕВА
                     ТОШКА ТОДОРОВА ГАНЧОВА
                     ТУ ВАН ЛАМ
                     ФИЛИП НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХАЛИМЕ АДЕМОВА МУРАДОВА
                     ХАТИДЖЕ ЮСЕИН ФЕРАД
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИНА ДОБРЕВА ЗАШЕВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РУСЕКОВА
                     ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ХРИСТИНА НЕДЯЛКОВА РАДЕВА
                     ХРИСТИНА ПЕНЧЕВА ВУТЕВА
                     ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА ДЕЛИЙСКА
                     ХРИСТО ДЕЛЧОВ ПАШОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
                     ХЪЛМИ ШЕНОЛ МУРАД
                     ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ГОНДОВА
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТАН ДЕЛЧОВ ПАШОВ
                     ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ХАИНОВ
                     ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЦВЕТАНА ЙОЗОВА БАНЧЕВА
                     ЦВЕТАНА МАНЬОВА АНДРЕЕВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ЗАШЕВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ФРЪГОВА
                     ЦВЕТАНА СТОЯНОВА МИХАЛКОВА
                     ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА ЛАЛОВА
                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ТОМЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА БЪРЗАКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ВЕЛКОВ
                     ЦВЕТОСЛАВ САШОВ ЧУЛАШКИ
                     ЦОНКА АЛИПИЕВА ЦОКОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ЦОНКА ПАНЧЕВА ЦЕКОВА
                     ЧАВДАР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ШЕНОЛ ХЪЛМИ МУРАД
                     ЮЛИАНА ЮЛИЯНОВА БОТУШАНОВА
                     ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА МАКШУТОВА
                     ЮЛИЯ САШОВА МАРИНОВА
                     ЮСЕИН МУСТАФА РЕДЖОВ
                     ЯНА РАШКОВА ПЕТКОВА
                     ЯНКА ГЕЧЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА НОНКОВА МИХАЙЛОВА
                     ЯСЕН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛИЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: инж. Стоян Генов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №008

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦЪРКВИЩЕ                 КМЕТСТВО ЦЪРКВИЩЕ СЕКЦИЯ № 008
         адрес на избирателната секция  Читалище"Н.Й.Вапцаров 1951г."

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ РАДЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ТОДОРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ СПАСОВ
                     АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ
                     АНЕТА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ГРУЕВА
                     АНТОАНЕТА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     АТАНАС ГРИГОРОВ АНТОНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
                     БЛАГА АСЕНОВА ДАНКОВА
                     БОГДАН ИВАНОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     БОЖИДАР ИВОВ ЦОНКОВ
                     БОЖКО КРЪСТЕВ БОЖКОВ
                     БОЖКО РАШКОВ РАШОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ПУШКАРОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ПУШКАРОВ
                     ВЕНЕТА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕТКА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕНКОВ ИЛИЕВ
                     ВЕСКА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА
                     ВЛАДИМИРА МИРОСЛАВОВА ПУШКАРОВА
                     ГАЛИНА БОРИСОВА ВЪЛКОВА
                     ГАНКА ПЕНЕВА ПУШКАРОВА
                     ГАНКА ТОДОРОВА БОДУРОВА
                     ГЕНА СТОЯНОВА НЕНЧЕВА
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ СТАНИКИН
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГРУЕВ
                     ГЕРГАНА ДАНЧЕВА ПУШКАРОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА НИНОВА
                     ДАНИЕЛ САВОВ ДАНЧЕВ
                     ДАНЧО ГЕТОВ ДАНЧЕВ
                     ДАНЧО ИВАНОВ САВОВСКИ
                     ДАНЧО САВОВ ДАНЧЕВ
                     ДЕЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     ДЕЛКА СТОЯНОВА ПУШКАРОВА
                     ДЕЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
                     ДЕЛЧО НИКОЛОВ БЪРЗАКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ИВОВА ЦОНКОВА
                     ДИАНА МОНИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА МИНДИЛОВА
                     ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ДАНКОВА
                     ДИМИТРИНКА АНДОНОВА НЕНЧОВА
                     ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТРИНКА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НИНОВА
                     ДИМИТРИНКА ЗАХАРИЕВА АСЕНОВА
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ СТОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛКОВ
                     ДИМИТЪР ИЦКОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР НИНОВ НИНОВ
                     ДИНЧО ТОДОРОВ РАШЕВ
                     ДОБРИ АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА
                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СПАСОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
                     ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЖИВКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗАХАРИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВА АНТОНОВА САВОВА
                     ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАН БОГДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН БОГДАНОВ КЪНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НАСКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАН МИЛКОВ СТАНИКИН
                     ИВАН МИНКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН СТАНЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИВАНКА ГЕТОВА СТАНИКИНА
                     ИВАНКА ЛУЛЧОВА ПЕНКОВА
                     ИВАНКА САВОВА ДАСКАЛОВА
                     ИВЕЛИН ИВОВ ЦОНКОВ
                     ИВО БОЖКОВ ЦОНКОВ
                     ИЛИЯ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯ РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ИРИНКА ДОНЧОВА НИНОВА
                     ИСКРА НАЙДЕНОВА ЛЮБЕНОВА
                     ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА
                     ЙОРДАНКА ЗАКОВА ХРИСТОВА-ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА ДАСКАЛОВА
                     КАЛИН НИКОЛОВ ДАНКОВ
                     КАТРИН ПЛАМЕНОВА СТАНИКИНА
                     КИРИЛ ИВАНОВ КАИШЕВ
                     КУНА МИНКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
                     ЛУШКА ИЛИЕВА ДЖАМЯРОВА
                     ЛУШКА СТОЯНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ДАНКОВ
                     ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА ГРУЕВА
                     ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     МАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИО НИКОЛОВ ДАНКОВ
                     МАРИЯ БОШОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ПРОКОПОВА СТОЙКОВА
                     МАРИЯ СПАСОВА НАСКОВА
                     МАРИЯ ХАРИЕВА АНТОНОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТКОВА АНТОНОВА
                     МИНА ТОДОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ПУШКАРОВ
                     МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПАНГАРОВА
                     НАДЕЖДА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     НАДЕЖДА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     НАЗИФЕ НУРИ ДАНКОВА
                     НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ БАЛОВ
                     НАЙДЕН ГРИГОРОВ АНТОНОВ
                     НАНКА ПЕТРОВА БАЛОВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА МАСЛЕВА
                     НЕНКА ИВАНОВА РАШЕВА
                     НЕНКА ТОДОРОВА МАНЬОВА
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДЖАМЯРОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗОРИЛОВ
                     НИКОЛАЙ МАНЧОВ МАНЬОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПУШКАРОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ ГРУЕВ
                     НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНИКИНА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА ДАНКОВА
                     НОНКА ФИЛИПОВА КЪНЧЕВА
                     НУРИ ФИКРЕТ ОСМАН
                     ПАВЕЛ ВЕЛЬОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПУШКАРОВ
                     ПАВЛИН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
                     ПАУЛА ИЛИЕВА ЗАХАРИЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЦОНКОВА
                     ПЕНКА КРАСИМИРОВА РАЕВА
                     ПЕТРАНА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ПЕТРАНА КРЪСТЬОВА ДАНЧЕВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ХРИСТОВА СТАНИКИНА
                     ПЕТРУНКА МИРЧЕВА ПУШКАРОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ПАНГАРОВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН МИЛКОВ СТАНИКИН
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ МИТЕВ
                     ПОЛИНА МИРОСЛАВОВА ПУШКАРОВА
                     РАДИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     РАДКА ЛЮБЕНОВА МАНЬОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА ПУШКАРОВА
                     РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ
                     РАШКО БОЖКОВ РАШОВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     РУМЯНА МАРКОВА ДИМИТРОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА ДАСКАЛОВА
                     САВКА ЗЛАТАНОВА БОГДАНОВА
                     САВО ДАНЧЕВ САВОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     СИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     СПАМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СПАС КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ МУХОВСКИ
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
                     СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА НЕНЧЕВА
                     СТАНКА ЛУЛЧОВА ПАНГАРОВА
                     СТАНКА ПАНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     СТЕЛА СЪБКОВА МАСЛЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА НЕНЧЕВА
                     СТИЛЯН САВОВ ДАНЧЕВ
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     СТОЙНО ТОДОРОВ ДАНКОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     СТОЯНКА ДЕЛЧЕВА ЧЕРНЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ПАНЧОВА ШУТИЛОВА
                     СТОЯНКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     СЪБКО РАДОВ МАСЛЕВ
                     ТАТЯНА ЛАЗАРОВА АНТОНОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛОВА ДАНКОВА
                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ САВОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ НЕНЧЕВ
                     ТОДОРКА ЗАХАРИЕВА АСЕНОВА
                     ТОНИ ДИНЧЕВ РАШЕВ
                     ТОНИ НИКОЛОВ ДАНКОВ
                     ТОТА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
                     ТОТА РАДЕВА САВОВА
                     ТОТКА ПАВЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТОТКА СТОИМЕНОВА СТОЙКОВА
                     ФИКРЕТ АЛИ ОСМАН
                     ФИЛИП ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ФЪРДЕС НУРИ ОСМАН
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА СТАНИКИНА
                     ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ МИРЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАНГАРОВ
                     ХРИСТО МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЦАНКА ДОБРЕВА КОНСТАНТУЛАКИС
                     ЦАНКА ПАВЛОВА ПУШКАРОВА
                     ЦВЕТАНА СТАНЧОВА БОЖКОВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЙЧОВА САВОВА
                     ЦВЯТКО АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦОНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЦОНА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
                     ЦОНКА МИХАЙЛОВА КАРАМИХОВА
                     ЮЛИЯН НИКОЛОВ ДАНКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: Тотка Стойкова
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №009

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРЛИЕВО                 КМЕТСТВО КАРЛИЕВО СЕКЦИЯ № 009
         адрес на избирателната секция Читалище"Просвета 1915г."

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСИ НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     АНЖЕЛА БУДИНЧОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНИКА НЕНКОВА ЧЕРНЕВА
                     АТАНАС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ТИТОВА ЛАЗАРОВА
                     БОНЧО СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ВАНЯ ПЕТРОВА ДАМЯНОВА
                     ВАСИЛ БОНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
                     ВЕЛИН ПЕТРОВ НЕНОВ
                     ВЕНКО ГЕОРГИЕВ КЪРПАРОВ
                     ВЕСЕЛИНА РАДКОВА ВЛАДОВА
                     ВЕСЕЛИНА ТАСКОВА АТАНАСОВА
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ РАДКОВ ВЛАДОВ
                     ГАНЧО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАПЛЬОВА
                     ГЕОРГИ ВЕНКОВ КЪРПАРОВ
                     ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
                     ДАНИЕЛ МАРИНОВ ГУГОВ
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА ШЕНТОВА
                     ДЕЛЧО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     ДЕЛЧО ИВАНОВ РАДЕВ
                     ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА КОСТОВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ДЕЧА ПЕТРОВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ДИЛЯН ТОНЕВ АНТОНОВ
                     ДИМИТРА ТОДОРОВА НОВАКОВА-ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА ЛАЗАРОВА ДОБРЕВА
                     ДИМКА ПЕТРОВА ЛАПЛЬОВА
                     ДОБРИНА СТОЙНОВА ЧЕРНЕВА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ СТОЯНОВ
                     ЗАХАРИ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЗАХАРИ ЦВЕТКОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЗВЕЗДАНКА СЛАВЕЙКОВА ГРАДИНАРОВА
                     ИВАЙЛО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ЧЕРНЕВ
                     ИВАН ВЕНКОВ КЪРПАРОВ
                     ИВАН ВЛАСАКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН КРУМОВ ГРАДИНАРОВ
                     ИВАН НЕНКОВ ЧЕРНЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН РАДЕВ ДРЪНЧИЛОВ
                     ИВАН СЪБЕВ ЧЕРНЕВ
                     ИВАН ХРИСТОСКОВ ВРЕТЕНАРОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЕТОВА
                     ИВАНКА НЕДКОВА МИНДИЛОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ИЛИЯН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     ЙОНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОНКО ЛАЗАРОВ АЛЕКСИЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ НЕСТОРОВ
                     КРАСИНА СИМЕОНОВА СТАЙКОВА
                     КРУМ ИВАНОВ ГРАДИНАРОВ
                     КРЪСТЮ СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ
                     ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ШЕНТОВА
                     МАКСИМ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МАНЯ ЦВЕТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     МАРГАРИТА МИНЕВА МАНГЪРОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ЙОНКОВА МИНДИЛОВА
                     МАРИЯ КОСТОВА ЧЕРНЕВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА АЛЕКСОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЛУКОВА
                     МИНО ГЕТОВ МИНОВ
                     МИНО ДИМИТРОВ МИНОВ
                     НАДКА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДКО ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ
                     НЕДЯЛКО МАНОЛОВ ГРАДИНАРОВ
                     НЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     НЕНКО НИКОЛОВ МИНДИЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НЕСТЕРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕНОВ
                     НИКОЛЕТА НЕНКОВА МИНДИЛОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ГРАДИНАРОВА
                     НОНА ТОДОРОВА ВРЕТЕНАРОВА
                     НОНКА ВЕНКОВА КЪРПАРОВА
                     НОНКА НЕДЕЛЬОВА БЛЪСКОВА
                     НОНКА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЛАПЛЬОВ
                     ПАВЛИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ПАВЛИНА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПАНА СТОЙНОВА НЕСТЕРОВА
                     ПАНЧО ПЕТРОВ ШЕНТОВ
                     ПЕТКА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ПЕТРА КИРИЛОВА БЛЪСКОВА
                     ПЕТЪР СЪБЕВ ЧЕРНЕВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ КРЪСТЕВА ЗАХАРИЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА КЪРПАРОВА
                     РАДКА САВОВА ПЕТРОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА КАЛЧЕВА
                     РАДКО ВЛАДОВ ЧЕРНЕВ
                     РАДОСЛАВ РАДЕВ ДРЪНЧИЛОВ
                     РОЗИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     САВА ТОДОРОВА БЕДРИНОВА
                     САШКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
                     СЛАВЕЙКО КРУМОВ ГРАДИНАРОВ
                     СЛАВЕЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     СЛАВКА ГЕТОВА ДАМЯНОВА
                     СЛАВКА ТРАЙЧЕВА ТОДОРОВА
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА ГРАДИНАРОВА
                     СТЕФАН НЕНКОВ МИНДИЛОВ
                     СТЕФАНА АТАНАСОВА МИНДИЛОВА
                     СТЕФКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     СТОЙНО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧЕРНЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     СЪБО ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
                     ТАНЯ ИВАНОВА РАДЕВА
                     ТАТЯНА ЗДРАВКОВА МИЛЕВА-АНГЕЛОВА
                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР ВЛАДИМИРОВ МАРИНОВ
                     ТОНИ ТЕНЬОВ АНТОНОВ
                     ХРИСТИНА ЦАНОВА МИНОВА
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ЧАНЕВ
                     ХРИСТОСКО ИВАНОВ ВРЕТЕНАРОВ
                     ЦВЕТАН ЙОНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА РАДЕВА
                     ЦВЕТАНКА НЕДЕЛЬОВА БЛЪСКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА РАДКОВА ВЛАДОВА
                     ЦВЯТКО НИКОЛОВ ВРЕТЕНАРОВ
                     ЦВЯТКО ПАНЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ЦВЯТКО ХРИСТОСКОВ ВРЕТЕНАРОВ
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА МИНОВА
                     ЦОНКА ЦОНКОВА НИКОЛОВА
                     ЦОНКО НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     ЯГОДА ИВАНОВА ДРЪНЧИЛОВА
                     ЯСЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: Ненко Миндилов
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов

Секция №010

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ
         ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЕТРИЧ                   КМЕТСТВО ПЕТРИЧ СЕКЦИЯ № 010
         адрес на избирателната секция Пенсионерски клуб "Искра"

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОИМЕНОВ
                     АНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     АНТОН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     БОРИС ПАНЧОВ БАЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ЦЕНОВ БОЖИНОВСКИ
                     ВАСИЛЕН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИКА ВЕЛЬОВА МИНДИЛОВА
                     ВЕЛИКА ЛУКАНОВА ТОДОРЕОВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     ВЕЛИН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
                     ВЕЛИН НЕНЧОВ ГЕРОВ
                     ВЕЛЬО ГРИГОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ВЕЛЬО ГРИГОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ВЕЛЬО СТОЯНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЪРБАН ХРИСТОВ ШЕНТОВ
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА РАЙКОВА
                     ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ГАНЧО ВЕЛЬОВ ЧОЛАКОВ
                     ГЕНКА ИВАНОВА ТОДОРЕОВА
                     ГЕНКА ТОДОРОВА РАКОВА-ГЕНОВА
                     ГЕНЧО ПЕЕВ ГЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧОВ ТОДОРЕОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНЧО ЛУЛЧЕВ ПЕНЕЛОВ
                     ДАФИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
                     ДЕЛЧО ДОБРЕВ УЗУНОВ
                     ДЕЛЧО ИВАНОВ КАРАДЖОВ
                     ДЕЛЧО ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ЛУКОВ АНГЕЛОВ
                     ДОБРИНКА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПИЖОВА
                     ЕЛЕНКА РАДОВА ГЛУХКИНА
                     ЗДРАВКО СОНИЕВ ЛУКОВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ УЗУНОВ
                     ИВАН ЛУКОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ЛУЛЧЕВ ДОМУСЧИЕВ
                     ИВАН МИТОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПИЖОВ
                     ИВАН ПЕЙОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАН РАДЕВ ГЛУХКИН
                     ИВАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ТИНКОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДРАГОМИРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЮРУКОВА
                     ЙОРДАНА АНЕВА БЕРБАТОВА
                     ЙОРДАНА МИНКОВА РАКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПИЖОВА
                     КИРИЛ НЕНЧОВ ГЕРОВ
                     ЛИПО ПЕТКОВ ПАШОВ
                     ЛУКАН ТОДОРОВ ТОДОРЕОВ
                     ЛУКО ИВАНОВ ПИЖОВ
                     ЛУКО МИТОВ АНГЕЛОВ
                     ЛУКО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ЛУЛА ГЕНЧОВА КАНОВА
                     ЛУЛЧО ДОЙНОВ ПРАСКОВ
                     ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ КАРАДЖОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
                     МАНЬО ИВАНОВ УЗУНОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     МАРИН ТАНКОВ ТОДОРЕОВ
                     МАРИН ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     МАРИЯ ВАСИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ГАНЧОВА ИВТИМИНОВА
                     МАРИЯ ДЕЛЧОВА КАРАДЖОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА-ЖУЛЕВА
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     МАРТИН ЦВЕТАНОВ КАРАДЖОВ
                     МИЛЕНА ЛУКОВА АНГЕЛОВА
                     МИЛКА ВЪРБАНОВА ЛУКОВА
                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     МИРЧО МАРИНОВ НАЙДЕНОВ
                     МИТКО ЛИПОВ РАКОВ
                     МУНИСЕ САЛИХ УРУЧ
                     НАДКА ДЕЛЧОВА МИХАЙЛОВА
                     НАДКА НИКОЛОВА НИЧЕВА
                     НАЦКА ЛУЛЧОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НЕДА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     НЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     НЕНКА ВЕЛКОВА УЗУНОВА
                     НЕНКА ИВАНОВА ПИЖОВА
                     НЕНКА ПАНЧОВА УЗУНОВА
                     НЕНКА ПЕТРОВА БАЛЕВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ИЛКОВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КИРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОМУСЧИЕВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИТОВ БЕРБАТОВ
                     НИКОЛАЙ ПАНЧОВ ЛИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА РАКОВА
                     НОНА ДИНКОВА ФИЛЧЕВА
                     НОНКА ВЕЛКОВА КАРАМИХОВА
                     НОНКА ИВАНОВА ДРАГОМИРОВА-КАРАДЖОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ПИЖОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА РАКОВА
                     ПЕНКО ВЕЛКОВ КАРАМИХОВ
                     ПЕНКО ЛУКОВ КАРАМИХОВ
                     ПЕТРА ДОЙНОВА КАРАДЖОВА
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАДЖОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ МАРКОВ
                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДОМУСЧИЕВ
                     ПЕТЪР ЛУЛЧЕВ КАРАДЖОВ
                     РАД НИКОЛОВ ЛЕЩАРОВ
                     РАД ПЕТРОВ ЛУКОВ
                     РАД СТОЯНОВ БИВОЛАРОВ
                     РАДА МИТОВА ДУРЧЕВА
                     РАДА НИКОЛОВА РАЧЕВА
                     РАДОМИР РАДЕВ ГЛУХКИН
                     РАЙНА ГЕОРГИОС КОЛЛА
                     РАЙНА ИВАНОВА БЪРЗАКОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     САЛИХ МУСА УРУЧ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЕРОВА
                     СОНЯ АСЕНОВА ЛУКОВА
                     СТЕФАНИ СТЕФАНОВА ЖУЛЕВА
                     СТОЯН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
                     СТОЯН ЛУКОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ЛУЛЧЕВ ДОМУСЧИЕВ
                     СТОЯН МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ИВАНОВА БАЛОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВТИМИНОВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕНЕЛОВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПИЖОВА
                     ТАНКО МАРИНОВ ТОДОРЕОВ
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОР ВЕЛКОВ ТОДЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БАЛОВ
                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ДОМУСЧИЕВ
                     ТОДОР МАРИНОВ НАЙДЕНОВ
                     ТОДОР НЕНЧОВ ГЕРОВ
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ТОТА ВЪРБАНОВА АНГЕЛОВА
                     ТОТА НИКОЛОВА БОЖИНОВСКА
                     ТОТА ТОДОРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТОТКА ВЕЛКОВА ПЕТРОВА
                     ТОТКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     ФАТИМА ЮСУФ УРУЧ
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПИЖОВА
                     ХРИСТО ГРИГОРОВ ГЕЧЕВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ РАКОВ
                     ЦВЕТАН ДАНЧОВ ГЕРОВ
                     ЦВЕТАН ЛУЛЧЕВ КАРАДЖОВ
                     ЦВЕТАНА МАНЬОВА ПАШОВА
                     ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА МИХАЛКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
                     ЦОНА ВЕЛЬОВА ДОМУСЧИЕВА
                     ЦОНКА НИКОЛОВА КОЛЛА

                                           Кмет/Кметски наместник: Мария Ангелова
                                           Секретар на община/район: Станислав Цолов