Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 17.11.2022

БУЛСТАТ: 000776464

ЦЕНТРАЛА

Тел.:  0728 / 60 201

Факс: 0728 / 60 202

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

П.К. 2080

Геолокация: 42.715113450944436, 24.13899025405117

 

Ел. поща: kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа.

 

ДЕЖУРНИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА

Ел. поща: dejuren.obzlatitsa@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 250; 0887 888310;

 

СПЕШНИ ТЕЛЕФОНИ