Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Всеки гражданин може да провери статуса на своя преписка в центъра за административно обслужване на адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица. Работно време: от 08:00 до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.