Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Административни услуги се заявяват към центъра за административно обслужване или през Единен портал за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg. В тази страница ще намерите информация за електронните услугите обявени на портала. За заявяване на административна услуга към центъра за административно обслужване вижте раздел Административни услуги.

Списък с електронни административни услуги

Административни услуги „Зелена система“

Административни услуги „Контрол по строителството“

Административни услуги „Кадастър“

Административни услуги „Местни данъци и такси“

Административни услуги „Реклама“

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" - раздел туризъм

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" - раздел транспорт

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

Други административни услуги