Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Съгласно разпоредбите на Наредбата за административно обслужване община Златица е приела Харта на клиента за да гарантира спазването на обявените стандарти за качество на административното обслужване.

Линк към Харта на клиента

Линк към секция със всички вътрешни документи на община Златица