Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Административни услуги се заявяват към центъра за административно обслужване или през Единен портал за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg. В тази страница ще намерите информация за услугите обявени в административният регистър, при заявяване към центъра за административно обслужване. За заявяване на електронна услуга през портала вижте раздел Електронни административни услуги

Списък с административни услуги

Линк към пълен списък в административният регистър

Административни услуги "Зелена система"

Административни услуги "Кадастър"

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги "Реклама"

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Транспорт"

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Административни услуги Нотариална дейност

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Правни и административно-технически услуги

Други услуги предоставяни от всички администрации