Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

Димитър Данчов Раев

Контакти:

d.raev@zlatitsa.bg

 

Завършил висше образование в Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София в специалност "Архитектура" през 2015г. 

Има над 5 години професионален опит като архитект в частния сектор.